నయనా... నా... రాణి... నా బంగారు లంజ... స్వర్గం చూపిస్తున్నావే... Part-05

ఆమెఅలా సడెన్ గా తిరగడంతో విసురుకి ఆమె భారమైన ఘనజఘనాల మధ్యనున్న లోతైన గాడిలో రెస్ట్తీసుకుంటున్న నల్లటి త్రాచుపాము లాంటి పొడుగాటి వాలుజడ, నితంబ సుందరిని అసహానానికిగురిచేసి నా సుఖ నిద్రకుభంగం కలిగించినందుకు నీకిదే సరైన శిక్ష అన్నట్లుగాకొరడా దెబ్బలా చెళ్ళున అతని చెంపని తాకి నితంబ దేశానికి నేనేమకుటంలేని మహారాజుని అన్నట్లుగా విశాలమైన పిరుదులపైన దర్జాగా సెటిల్ అయిపోయింది. అంత వరకు ఆమెఅందాలను ముందునుండి ఆస్వాదించడంలో మొహమాటపడి ఇబ్బంది పడ్డ మాధవ్ ఆమెఫ్రిజ్ వైపు నడుస్తుండగా వెనుకనుండిఖజురహో శిల్పసుందరిలను మరపించే వంపుసొంపులున్న లలనామణి శరీరలావణ్యాన్ని ఆమెకు తెలియదులే అన్నదీమాతో కళ్ళప్పగించి చూడసాగాడు. రోజు మంజరిప్రత్యేకమైన శ్రద్ద తీసుకొని మేకప్ చేసుకోవడంతో పాటుచీరను కూడా తన మనోహరమైనఒంపుసొంపులకు హత్తుకుపోయేటట్లుగా బిగించి కట్టుకుంది. లోపల స్కిన్ టైట్పెట్టికోట్ తో పాటు ట్రాన్స్పరెంట్ శారీ ఆమె శరీరంమీద సెకండ్ స్కిన్ లాగా అతుక్కుపోయి ఎత్తుపల్లాలనుబహిర్గతం చేస్తుంది.
ఆమె కావాలనే చీరనుబొడ్డు నుండి బాగా కిందికికట్టింది. చీర ఇంకొంచెం కిందికిజారితే ఆమె రహస్య ద్వారాలుదర్శనమిచ్చేటట్లునాయి. వెనుకవైపు చీరను నడుమొంపులపై నుండిబాగా క్రిందకి జార్చి కట్టడంతో రెండు పక్కల పనసతొనల్లాంటి నడుమొంపులతో పాటు వెన్నెముక అంతమయ్యిపిరుదుల మధ్య చీలికలో ఐక్యమవుతున్నలోయ కని కన్పించనట్లు కన్పిస్తూనోరూరించసాగింది. మంజీర కావాలనే ఒయ్యారాలువొలకబోస్తూ కులుకుతూ కార్నర్ లో వున్న ఫ్రిజ్వైపు నడవసాగింది. వెనుకనుండి మనోహరమైన ఒంపుసొంపులతో కూడిన ఆమె పొడవైనఠీవైన విగ్రహాన్ని, బేక్ లెస్ జాకెట్లోపాలరాతిలా మెరిసిపోతున్న ఆమె నున్నని వీపుని, సన్నని నడుం, బిగుతైన చీరలోఆమె వయ్యారి నడకకు అనుగుణంగా ఒకదానికిఒకటి ఒరుసుకుంటూ భారంగా పైకి కిందికి కదులుతున్నగుండ్రని విశాలమైన పిర్రల్ని చూసి మాధవ్ నరనరాల్లోరక్తం వేడెక్కసాగింది. ఆమెను అలాగే వెనకనుండివొంగొబెట్టి ఎక్కెయ్యాలన్న కోరిక పుట్టింది. తొడలమధ్య గురుడు బిగుసుకొని పేంట్ జిప్ టైట్అవసాగింది. ఆడవాళ్ళకు ముందే కాదు వెనుకకూడా కళ్ళుంటాయంటారు అందువలనేమో లేక అతని చూపులుసూదుల్లా గుచ్చుకున్నాయో మరీ కావాలని అతనినిరెచ్చగొట్టడానికి నడుం తిప్పుతూ , కులుకుతూవయ్యారాలు ఒలకబోస్తున్న వెళుతున్న మంజీర సడెన్ గాతలను వెనక్కి తిప్పి కనుసున్నలనుండి అతని వంక చూసింది. ఆమె అలా సడెన్ గాచూసేసరికి కనువిందు చేస్తున్న ఆమె పార్స్వ భాగఅందాలను నిరభ్యత్యంరంగా రసాస్వాదన చేస్తున్న మాధవ్ రెడ్ హాండెడ్గా పట్టుబడ్డ దొంగలా తడబడుతూ చూపులు మరల్చుకున్నాడు. వెనుతిరిగి చూసిన మంజీర అతనుకళ్ళతోనే తన అందాల సీటునుఆబగా తడిమేస్తుండం గమనించి గురుడు లైన్లోకి వస్తున్నాడు వీడ్ని ఇంకొంచెం ఊరించి ఏడ్పించాలని మనసులో అనుకొని కొంటెగా చిరునవ్వు విసిరిఫ్రిజ్ దగ్గరకు వెళ్ళి డోర్ ఓపెన్ చేసిఫ్రిజ్ లో కింద సైడ్రేక్ లో వున్న బాదంమిల్క్ బాటిల్ తీయడానికి వంగింది. ఆమె వంగోవడంతో అసలేవిశాలమైన పిర్రలు మరింత విశాలంగా విచ్చుకున్నాయి. చీర ట్రాన్స్ పరెంట్ అవడం వలన ఫ్రిజ్లోంచి పడుతున్న లైట్ వెలుతురులో అరటిబోదెల్లాంటి తొడల వెనుక భాగం, పిరుదుల ఆకారం అతి స్పష్టంగాగోచరించసాగింది. , ఆమెను అలానే వంగబెట్టివాయించాలన్న కోరిక కలిగింది మాధవ్కి. అద్భుత సుందరాంగిఅందాలవిందు అతని నరాలన్ని జివ్వునలాగేస్తుండగా తొడల మధ్య కలవరంమొదలయ్యి పేంట్ జిప్ బిగుసుకోసాగింది. అంతలో వంగొని బాదం మిల్క్ బాటిల్తీస్తున్న మంజీర తల తిప్పిఓసారి ఓరగా అతని వంకచూడటంతో మరో సారి తేలుకుట్టిన దొంగలా మారింది మాధవ్ పరిస్థితి.. అతనుపడుతున్న అవస్థను గమనించి మనస్సులో చిదిల్వాసంగా నవ్వుకొని బాద6 మిల్క్ బాటిల్స్తీసుకొని అతని వైపు నడవసాగిందిమంజీర... బోడ్డు కి బాగా కిందికికట్టిన ఉల్లిపొర లాంటి చీరలో డీప్లోనెక్ జాకెట్లో ప్రళయంలా ఉప్పొంగుతున్న ఆమె అందాలను చూస్తూమైమరచిపోతూ ఏదో ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయిన వాడిలా అయింది అతని స్థితి... హంసగమనంతోకులుకుతూ వచ్చి అతనికి బాటిల్ అందించి ఎదురుగా కూర్చుంది మంజీర. చేతిలో వున్న మేగజైన్ నిఒళ్ళో పెట్టుకుని తొడల మధ్య ఉబ్బునిదాచేందుకు తెగ ఇబ్బంది పడిపోసాగాడుమాధవ్ ...  మంజీరఇద్దరి మధ్య మౌనాన్ని చేధించిసంభాషణ ప్రారంభించింది... కమల అంటే మీకుచాలా ఇష్టమనుకుంటాను అంది మంజీర అతనివంక కొంటెగా చూస్తూ....  అవునుప్రాణం అన్నాడు మాధవ్ ..... అందంగా వుంటుంది కదూ అది... నవ్వాడుమాధవ్ ... నాకంటే బాగుంటుందా ?  ఎవరిఅందం వారిదే... అలాక్కాదు... సరిగా చూసి చెప్పండి... మా ఇద్దరిలో ఎవరు బాగుంటారో... అడిగిందిమంజీర ... ఎత్తైన చన్నులపైనుండి పైట పక్కకి జారిపోయినాగమనించనట్లు నటిస్తూ... డీప్ లోనెక్ జాకెట్వేసుకోవడంవల్ల జాకెట్ అంచుల మీదనుండి అరవైశాతం బయటకు పొంగాయి పాలకుండలు... రెండు ఒకదానికొకటి ఒరుసుకుంటూలోపలికంటా కనిపిస్తున్నాయి. దృశ్యం చూసిచూపు తిప్పుకోలేక పోయాడు మాధవ్ .... అతనికి వెంటనే రెండు బలిసినపాలిండ్ల మధ్య చీలికలో నాలికతోనాకాలన్న కోరిక పుట్టింది..... అతనిచూపు ఎక్కడ చిక్కుకుందో చూసితనలో తాను నవ్వుకొంది మంజీర... పందెం తనే గెలుస్తానని గొప్పనమ్మకం కలిగింది... చెప్పరేం ... నేనందంగా లేనా? ... అడిగింది మరింత ముందుకి వంగిటీజ్ చేస్తున్నట్లు... బంగినపల్లి మామిడి పళ్ళ లాంటి చనులురెండు మరింత దగ్గరగా ఊరిస్తూదర్శనమిచ్చేసరికి గుటకలు మింగాడు మాధవ్ .... అందంగానే కన్పిస్తున్నారు... అన్నాడు అందం వేరు ... అందంగా కనిపించడం వేరా ? కొంటెగా అడిగింది మంజీర... అందం వేరు అనుభవంవేరుగా .... కమల తో అనుభవంపడకపై ఆమె అందించే సుఖంమర్చి పోలేనివి... సుఖాన్ని జీవితాంతంసొంతం చేసుకుందామని పెళ్ళికి అంగీకరించాను... అన్నాడు మాధవ్ ... మీ ఇద్దరు చాలాదూరం వెళ్ళారన్న మాట ... అది అంత బాగాసుఖపెడుతుందా ? అడిగింది మంజీర... ఆమె అంత పచ్చిగాఎందుకు మాట్లాడుతుందో అర్దం కాలేదు మాధవ్కి... ఎవరెలా సుఖపెడతారో అనుభవిస్తేనేగా తెలిసేది... దానికంటే నేనే బాగా సుఖపెట్టగలనేమో... అంది మంజీర చాలెంజింగ్ గా...  ఒక్కసారిగాతడబడ్డాడు మాధవ్ ... కమల ఎంత సుఖపెడుతుందో నాకు తెలుసు... మీవిషయం నాకు తెలియదు గా... అన్నాడు మాధవ్ ... తెలుసుకోవాలని లేదూ... అంది చటుక్కున ... కరెంట్షాక్ కొట్టినట్లు అదిరిపడ్డాడు మాధవ్ ... ఆశ్చర్యంగా చూసాడామెవంక ..... మంజీర కుర్చీలోంచి లేచిసోఫా హేండ్ రెస్ట్ మీదఒక పిర్రని ఆనించి కూర్చుంది.. స్పాంజ్ దిండు లాంటి కుడిపిరుదు అతని ఎడమ భుజానికిమెత్తగా తాకుతున్నాది... ఆమె మెత్తని తొడహేండ్ రెస్ట్ పక్కనే వున్న అతని మోచేతికితగులుతున్నాది... చీరలోంచి కూడా అతనికి వాటివెచ్చని స్పర్శ అతి స్పష్టంగా తెలియసాగింది...  రంభాఊర్వశి లను తలదన్నే అందగత్తెభార్య రూపంలో ఇంట్లో వున్నా ... అందం లేని ఆడదానికోసం ఎగబడతాడు మగాడు... ఎందుకో తెలుసా ? అదొక పిచ్చి వెరైటీకోసం ... కాని భార్య మరోమగాడిని చూసి ... వాడు నాకు నచ్చాడు... వాడెలా సుఖపెడతాడో చూడాలని వుంది... అంటే భర్తాభరించలేడు.. మగజాతి అహంకారం అది ... అంది మంజీర... అందంగావున్న భార్య ఇవ్వలేని సుఖం... అందగత్తె కాని ఆడది ఇస్తుందేమో... అన్నాడు మాధవ్ ...మీ లాజిక్ బాగానేవుంది... నా మొగుడు మరోదాన్నితగులుకున్నాడనుకుందాం... అతనికవసరమైన సుఖం నేనివ్వలేదనే అనుకోవాలా... అంది మంజీర... ఇంకొంచెం అతని మీదకి ఒరిగితన కుడి చన్ను భారాన్నిఅతని భుజం మీద మోపితన నాజూకు చేతిని అతని తొడ మీదవేసింది .... అంతే అయివుంటుంది ... అన్నాడుమాధవ్ .. మంజీర చేయి తనతొడమీద పడటంతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతూ... చటుక్కున లేచింది మంజీర ... నాతో రండి అంది...(Written by Armaan -- To be continued in Part-06) 

నయనా... నా... రాణి... నా బంగారు లంజ... స్వర్గం చూపిస్తున్నావే... Part-06

తనవిశాలమైన గుండ్రని జఘనాలను వయ్యారంగా ఊపుతూ ఒంటికి హత్తుకొన్నఉల్లిపొరలాంటి చీరలో భారమైన పిర్రలనుతైతక్కలాడిస్తూ ఆమె ముందు నడుస్తుండగా... రెండు జంట అయస్కాంతాలేవో తననులాక్కెల్లిపోతున్నట్లు... ఆమె గుండ్రని నితంబ కదలికలు గుండెల్నిపిండేస్తుండగా ... మంత్రముగ్దుడిలా ఆమె వెనక వెళ్ళాడుమాధవ్ ... బెడ్ రూమ్ లోకివెళ్ళారిద్దరు... మంజీర బెడ్ రూమ్డోర్ క్లోజ్ చేసింది... చీర విప్పి ప్రక్కనపడేసింది... డీప్ లోనెక్ రవిక, విశాలమైన జఘనభాగానికి బిగుతుగా హత్తుకున్న స్కిన్ టైట్ లంగాలో ఆమెఅందాలు చూసి మతి తప్పసాగిందిమాధవ్ కి... జాకెట్ హుక్స్తీసింది... కోనసీమ కొబ్బరి బోండాళ్ళాంటి చను గుబ్బలు, బుల్లెట్లాసూదిగా నిక్క బొడుచుకున్న చన్మొనలుఒక్కసారి స్వేచ్చగా గాలి పీల్చుకున్నాయి.. బంగారుకలశాల్లా వున్న ఆమె ఎదఎత్తుల వంక చూసాడు మాధవ్... నరాలు తెగిపోతాయేమోనన్నంత టెన్షన్ గా వుందతనికి... మాధవ్తొడల మధ్య గునపం నిగిడితెగ ఇబ్బంది పెట్టెయ్యసాగింది ... లంగా విప్పి నగ్నంగాతయారయ్యింది మంజీర... పాలరాతి శిల్పంలాంటి ఆమె నగ్న సౌందర్యంచూసి బెడ్ రూంలో ఒక్కసారిగా మెరుపు మెరిసినట్లయింది.. మాత్రం బిగిసడలని గుండ్రని పాలిండ్లు,
పాల సముద్రం లాంటిపలుచని పొట్ట .. సుడిగుండంలా లోతైన నాభి ... సన్ననినడుం, పాలరాతి స్థంభాల్లాంటి నున్నని బలిసిన తొడలు... వాటి మధ్య నున్నగాషేవ్ చేయబడి పొంగడం లా పొంగివున్న రసాలూరేఆడతనం... చూసి మాధవ్ శరీరంహై ఫీవర్ వచ్చినట్లు వణికిపోసాగింది... ఆమె తేనెలూరు యోని మీదనుండి కళ్ళుత్రిప్పుకోలేక పోతున్నాడు అతను.. తెళ్ళవారే షేవ్ చేసుకోవడం వలనలేత కొబ్బరి ముక్కలా నిగ నిగ లాడుతూలేత గులాబి రంగులో వున్న నిలువు పెదాలుకొద్దిగా అరవిచ్చుకొని రారమ్మని కవ్విస్తున్న ఆమె ఆడతనాన్ని కసుక్కునకొరికేయాలన్న కోరిక కలిగింది మాధవ్కి... నరాలు చిట్లిపోతాయేమొనన్నంత టెన్షన్ పుట్టితొడల మధ్య విపరీతంగా బిగుసుకుంటూకోడెనాగుల బుస కొడుతున్న అతనిమగసిరి క్షణంలోనైనా పేంట్చించుకు బయటపడేలా వుంది... రెండు చేతులు నడుంపైవేసుకొని సీటుని వయ్యారంగా తిప్పుతూ కాళ్ళు కొంచెం ఎడంగా జరిపి పూపెదాలు మరి కొంచెం విచ్చుకునేలాచేసి... పచ్చి బజారు దానిలా... రా ... నా దగ్గర సుఖంవుందో ... దాని దగ్గర సుఖంవుందో తేల్చిచెప్పు ... అంది... అతని మగసిరిని చాలెంజ్చేస్తున్నట్లు ... పరాయి మగాడి ముందునగ్నంగా బోసి మొలతొ నిలబడ్డానన్నసిగ్గు సంకోచం ఏమి వ్యక్తమవడంలేదు మంజీరవదనంలో ... ఆమె మనసంతా పందెంగెలవాలన్న ధ్యాసతో నే నిండి వున్నది... అప్సరసలను తలదన్నె అందగత్తె పంగజాపి రా నను అనుభవించుఅని ఆహ్వానిస్తున్నా మాత్రం కదల్లేదుమాధవ్ ... కమలకు అన్యాయం చెయ్యలేను... అన్నాడు మాధవ్ తలవంచుకొని.... పైకిఅలా అన్నాడే కాని మనసులో మాత్రంతుఫాన్ చెలరేగుతున్నదతనికి.. ఆమె నగ్న పరువాలుఅతని మనసులో కోలాహలం షృస్టిస్తున్నాయి... సుఖం గురించే తెలుసుకోవడమేగా.... దీంట్లో అన్యాయం ఏముంది... అంది మంజీర ... తనలాంటిఅద్భుత అందాలరాశి సెక్సీ సుందరి ఎదురుగా బోసి మొలతో నిలబడినా... అతని మీదికి దూకకపోవడం చూసి ఆశ్చర్యపోతూ ....  కమల... ఆమె ఇచ్చే సుఖం నాకునచ్చాయి... మరో ఆడదాని కోసంఆరాటపడటం ఎందుకు... అన్నాడు మాధవ్ .... అతడి నిగ్రహానికి ముచ్చటకలిగింది మంజీరకు ... ఇలాంటి మగాడు దొరకడం ఆడదానిఅదృష్టం అనుకుంది మనసులో .... కాని తను ఓడిపోకూడదు... ఎలాగైనా పందెం గెలవాలిఅన్న పట్టుదలతో ముందుకు అడుగు వేసింది... అజంతాఎల్లోరా శిల్ప సుందరి ప్రాణంపోసుకుని వచ్చిందా అన్నట్లున్న దేహ సౌందర్యంతో వయ్యారంగాఅతని ముందుకి వచ్చి నిలబడి గుండ్రంగా మాత్రం బిగి సడలకుండా పిటపిటలాడుతున్న తన చనులను రెండుచేతులతో పట్టుకొని అతని ముఖాని కిఅతి చేరువగా తెచ్చి చూడు బాగా చూసిచెప్పు దానివి బాగున్నాయా నావా? రసాలతొ నిండిమా పొగరణచగలిగే మగాడెవరు లేరా అని సవాలుచేస్తున్న వీటి రసాలను నీనోటితో తనివి తీరా జుర్రుకొనివీటి బిగువును నీ చేతులతో మర్ధించాలనిలేదా అని అడిగింది... నిండైనవెన్న ముద్దల్లాంటి పరువాలు కిస్ మిస్ పళ్ళలాటిముచ్చికలతో కళ్ళ ముందు కవ్విస్తుంటేపెదాలు తడారిపోయి రక్తం సలసల మరిగిపోసాగిందిమాధవ్ కి... చేతులని కొంచెంకిందికి పోనిచ్చి పలుచని పొట్టను తడుముతూ లోతైన బొడ్డులో చూపుడువేలు పోనిచ్చి చూడు అందమైనబొడ్డుని నీ పెదాలతో పరామర్శించిదీని లోతును నీ నాలికతో కొలవాలనిలేదు అని అడిగింది ... కుడిచేతిని పొత్తికడుపు కిందికి పోనిచ్చి తాజా బన్ను లాగానోరూరిస్తున్న పప్ప మీద అరచేతినివేసి గుప్పెట బిగించి చూడు నిను నేరుగాస్వర్గపుటంచులకు చేరుస్తామంటున్న రసాలూరే స్వర్గద్వారాన్నిచూసి వెంటనే స్వర్గ సుఖాలనుకొల్లగొట్టాలని నీకనిపించడం లేదా? అని అంది.. చూపుడు వేలుతో పూ చీలిక మీదరాసుకుంటూ తొలకరి జల్లు కోసం ఎదురుచూస్తున్న బీడు వారిన పొలంలాంటినా ఆడతనం లోతుల్ని నీమగసిరితో కొలవాలని లేదు.. అంది... అయినను మాధవ్ లో మాత్రం చలనం కలగకపోయేసరికి గిర్రునవెనక్కి తిరిగి బోర్లించిన బంగారు బిందెల్లా వున్న తన రెండుపిర్రల మీద చేతులు వేసుకొనినొక్కుకుంటూ ... ఇందాకటి నుండి చూపులతోనే చీరపైనుండే వీటిని తడిమేస్తున్నావుగా ... ఇప్పుడు అడ్డంకులు లేకుండానీ కళ్ళముందు కన్పిస్తుంటే .. వీటిని కసి కసిగా ఏమేమోచేయాలని నీకు అనిపించడంలేదా? అంది... కొంచెం ముందుకి వంగి రెండు పిర్రలనుకొద్దిగా విడదీసి రవి కాంచని ప్రదేశాలనుఅతనికి చూపిస్తూ... నన్ను పోజ్లో చూస్తుంటే ... ఇలానే నన్ను వంగబెట్టి..నీ గునపాన్ని వీటి మధ్య ఇరికించిసమ్మగా నాపై స్వారీ చేస్తూకసిదీరా దెంగాలని లేదు అని అందిమంజీర... ఆమె ఇంత పచ్చిగాతన అందాలను వర్ణిస్తూ విప్పి చూపిస్తుంటే తట్టుకోలేక పోతున్నాడు మాధవ్ ... తొడల మధ్య ఆయుధంబాగా బిగుసుకొని విపరీతమైన భాధ కలగసాగింది... ఆమెఅలా వంగోడంతో నున్నగా నిగ నిగలాడుతూ కన్పిస్తున్నవెడల్పాటి బలిసిన పిర్రలను... వాటి మధ్య లేతఎరుపులో విచ్చుకొని కనిపిస్తున్న ఆమె నిలువు పెదాలనుచూసి ఆమెనలాగే ఆక్రమించు కోవాలనిపించింది.. కాని ఏదో తెలియనిబెరుకు అతనిని ముందడుగు వేయనీయటం లేదు... తనను పొజీషన్లో చూసి తట్టుకోలేక తనపైపడతాడనుకున్న మంజీరకు ఆశాభంగమయ్యింది...(Written by Armaan -- To be continued in Part-07)