Naa BestFriend Chellini Vallintlone Kasiteera Denganu

ఇది 7 యియర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది. మధి ఒక చిన్న పల్లెటూరు, మా ఫ్రెండ్ నేను ఒకే స్కూల్ అండ్ ఒకే కాలేజ్ లో చాదువ్కున్నాం. చిన్నపట్నుండి వల్ల ఇంటికి వెళ్ళడం అప్పుడపుడు వల్ల ఇంటి డాగర పడుకోవడం అలవాటు. వాడి చెల్లి పేరు హరిక చాలా అందం గా బాగుంటుంది, ఆది నన్ను అన్నయ్య అని పిలిచేడి. ఆది అలా పిలవడం నాకు నాచేడ్ీ కాదు. మేము అపుడు ఇంటర్ చదువుతున్నాం, హరిక 10త్ చాదువతోంది, చాలా ఆక్టివ్ గా ఉంటధి, అల్లరి ఎక్కువ. అపుడే దాని శాల్లు పెరుగుతున్నాయి, చూడడానికి చాలా సెక్సీ గా కనిపించేది వల్ల స్కూల్ డ్రెస్ లో. జస్ట్ ఇంకా అప్పుడే సెక్స్ గురించి తెలుస్తుండడం, బ్ఫ్ లు చూస్తుండడం వలన, హరిక ని ఎలాగైనా డెంగళీ అని అనుకునే వాడిని. కాలే టైమ్ లో వల్ల ఇంటికి వెళ్తే హైర్ కి పిలక వేసి రబ్బర్ బంద్ పెట్టేధీ, అపుడు హైర్ చాలా ఎక్కువ పెంచేవాడిని. చాలా అల్లరి పిల్ల, నేను దానికి దొరాక్కౌండా పరిగెడుతూ ఉండేవాడిని. మధి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోింది, సమ్మర్ హాలిడేస్, డానిధి 10త్ కంప్లీట్ అయిపోింది,

Telugu Girls Looking for sex... Mobile Numbers....

Mounika Aunty Pooku Pagala Dengina Alludu Ajay...

హై ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అజయ్. age 22 స్టోరీ నా లైఫ్ లో నిజంగా జరిగింధీ. మా ఆంటీకీ నాకు మధ్య నిజం గా జరిగిన సంగటన. నేను denguta.com లో చాలా సెక్స్ స్టోరీస్ చదివిన తర్వాత నా స్టోరీ మీకు చెప్పాలి అని అనిపించింధీ. నా ఆంట్ పేరు మౌనిక. ఆమె పేధా తెల్లగా ఉందధూ. మేరీయీ నల్లగా కూడా ఉందధూ. కానీ చూడ దానికి చాలా అట్ర్యాక్టివ్ గా ఉంటుంధీ. ఆమె సొల్లు సైస్ 38డ్  అంటే మీకు అర్ధం ఐపోయి ఉంటుంధీ ఆమెకు ఎంత పేధా సొల్లిూ ఉనాయో. ఆమె ఎప్పుడు నా కలల రాణి. నాకు అప్పుడు ఆగే 18 ఉంటుంధీ. నేను అప్పుడు హస్త ప్రయోగం చేసు కోవడం స్టార్ట్ చేశాను. నేను ఒక సారి నేటివ్ ప్లేస్ కి వెళ్ళాను. ఆమె కూడా అప్పుడు అక్కడే ఉంధీ. తన కిడ్స్ కూడా అక్కడే ఉనారుమేము జనరల్ గా మాట్లాడుకునే వాళ్ళము. నాకు టైమ్ లో తన పైన విధ మైన చెడ్డ అభిప్రాయము కూడా లెఢు. తనని సెక్స్ దృస్తీ తో కూడా చూసే వాడిని కాధూ. నైట్ టైమ్ మేము ఇధరం ఒకే రూమ్ లోనే పాడుకునే వాళ్ళము.

జర్నలిస్ట్ సుధ దెంగుడు ప్రయాణం.... Part-04

సుధమళ్ళీ చానెల్ లో చేరింది. మామూలుగాపనిలోకి వెళ్తుంది. రోజు ఆమెకివాంతి అయ్యింది. కాస్త అనుమానం వచ్చినా, ఎందుకైనా మంచిందని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఆమె గర్భవతి అనితెలిసింది. కడుపు లో బిడ్డకచ్చితంగా రామ లింగం బీజమే. ఎందుకంటే నవీన్ ఎప్పుడూ సుధలోపల రసం ఇవ్వలేదు. విషయంతెలుసుకుని సుధ పిచ్చెక్కి పోయింది. ఎలాగైనా తన జీవితం నాశనంచేసిన రామ లింగాన్ని నాశనంచెయ్యాలని నిర్ణయించుకుంది. ముందుగా కంపెనీ అకౌంటంట్ని ఫోన్ చేసి కలిసింది. ఆమె ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ కోసం అడిగింది. సుధసెక్సీ వాయిస్ విని అతను దిమ్మతిరిగి పోయాడు. ‘నేను ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాను, మరి నాకు లాభం ఏముంది?’ అని అడిగాడు. ‘మీకు పబ్లిసిటీ అందిసుధ. ‘అవన్నీ నాకు వద్దు. నాకుకావలసింది పబ్లిక్ గా కాదు ప్రైవేట్విషయంఅన్నాడు అతను. సుదకి విషయంఅర్ధం అయ్యింది. రామ లింగం గాడినిదెబ్బ తీయాలంటే ఇటువంటివి తప్పదు. ‘మీ ఇష్టం, కలిసాకమాట్లాడుకోవచ్చుఅంది ఇంకా సెక్సీ గా. అతను వెంటనే అప్పాయింట్మెంట్ ఇచ్చాడు. రోజు సాయంత్రంఒక మారు మూల ప్రాంతంలో అతని ఫ్లాట్ లోమీటింగ్. సుధ ఒక్కటే రావాలనికండిషన్. ఒక స్పై కామెరాని షర్ట్ బటన్ కిఫిక్స్ చేసింది. కానీ ఒక వేళషర్ట్ తీయవలసి వస్తే..అనుకుని, కామెరా నిబాగ్ కి అమర్చింది. లోపలబ్రా గానీ, పాంటీ గానీవేసుకోకుండా వెళ్ళింది. అతను అప్పటికే అక్కడఒకట రెండు రౌండ్లు మందుకొట్టేసి ఉన్నాడు. సుధ ని చూడగానేలేచి షేక్ హాండ్ ఇచ్చికూర్చున్నాడు. సుధ బాగ్ నివీలుగా సెట్ చేసి అతనిఎదురుగ్గా కూర్చుంది. రొటీన్ ప్రశ్నలు కొన్ని అడిగిందిజవాబులు రాసుకుంది. ‘మీరు రామలింగం కంపెనీలో చాలా కీలకం అనివిన్నానుఅంది సుధ ఒక రాయివిసిరినట్టు. ‘అవును. నేను లేకపోతె..వాడికంపెనీ లేదు. వచ్చే నెలలోఒక టెండర్ ఉంది. అది గనకకాంపెటీటార్ కి వెళ్లిందంటే రామలింగంగాదు బోడి లింగం అయిపోతాడు. అది చాలా సీక్రెట్. అటువంటివన్నీనేనే చూసుకుంటానుమందు మత్తులో ఏవేవో మాట్లాడుతున్నాడు అతను. ‘ష్చాలా ఉక్కగా ఉందికదూ…’అంటూ షర్ట్ పై రెండుగుండీలు విప్పింది సుధ. అతని కళ్ళుఆమె సల్లనే చూస్తున్నాయి. ‘చెప్పండి, ఏంటా టెండర్?’ అడిగిందిసుధ. ‘థిస్ ఇస్ ఆఫ్ది రికార్డ్ఒకేఅన్నాడు అతను. సుధ పెన్పక్కన పెట్టేసింది. అతను టెండర్ వివరాలుపూసా గుచ్చినట్టు చెబుతున్నాడు. సుధ సుతారంగా షర్ట్లోపల కి చెయ్యి పెట్టి, పాలిండ్ల పైభాగాన్ని రాసుకొంతోంది. అతను చెప్పడం పూర్తిఅయ్యాక లేచి, ‘ వాంట్ తోసక్ యువర్ బూబ్స్ అన్నాడు. ఆమె కాస్త ఆశ్చర్య పోయినా, లేచి, అతని దగ్గరికి వెళ్ళింది. బాగ్ లో ఉన్న కెమెరాకి అడ్డు లేకుండా జాగ్రత్తపడింది. అతను ఆమె షర్ట్ బటన్స్విప్పి, ఆమె సళ్ళను ఆబగాచీకడం మొదలెట్టాడు. ఆమె చీకనిచ్చింది. ఆమెఅతను ఇంకా ఏమైనా చేస్తాడేమోఅనుకుంది గానీ అతను మందుమత్తులో తూలిపోయాడు. అతన్ని అలాగే టేబిల్ మీదపడుకోబెట్టి, ఆమె షర్ట్ సర్దుకుని, బాగ్ తీసుకుని బయలుదేరింది. ఆమె కిందకి రాగానేలక్కీ స్టీల్ కంపెనీ అధినేత లక్కీ సింగ్ కిఫోన్ చేసింది. టెండర్ వివరాలు ఉన్నాయి, కలవాలి అని చెప్పింది. అతనుముందు నమ్మలేదు. కానీ సుధ చెప్పినవిషయాలను విన్న తరువాత అతనుఅరగంట లో కలుద్దామన్నాడు. అనుకున్నటైం కంటే ముందుగానే అతనుకలిసాడు, ఒక కాఫీ షాప్లో. సాదా సీదా గాఉన్నాడు సింగ్. సుధ టెండర్ వివరాలుకావాలంటే యాభై లక్షలు కావాలంది. అంతా అన్నాడు సింగ్. కానీ అతనికి తెలుసు, ఒక వేళ టెండర్ తనుదక్కించుకుంటే తన కంపెనీ దేశంలో టాప్ ఔతుంది, తనప్రత్యర్ధి నాశానమౌతాడు. అతను బేరం మొదలెట్టాడుఇరవై అయిదు లక్షలు. ఆమెతగ్గడం లేదు..’సారీ సింగ్ జీనేనే తక్కువ అడిగాను. మీకు తెలుసు కదా దీని వలనమీరెంత లాభం పొందుతారో. నాలెక్క ప్రకారం ఇట్ షుడ్ బినతింగ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ‘. ఆమె లెక్కలకి విస్తుపోయాడు సింగ్. నిజానికి అంతకంటే ఎక్కువే లాభం వస్తుంది. పైగాతన కంపెనీ స్ట్రాంగ్ ఔతుంది. ఓకే, ఫిఫ్టీ ఈజ్యువర్స్అన్నాడు. ‘ఫస్ట్ మనీ అందిసుధ, షర్ట్ లోపల చెయ్యివేసి రుద్దుకుంటూ. పోజ్ సింగ్కి లింగం లో జిలపుట్టించింది. ‘ఓకే, అందుకు నువ్వునాతొ రావలసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు కాష్ లేదు, చెక్బుక్ కూడా లేదు అన్నాడు, ఒక చాన్స్ తీసుకుందామని. ఓకే అంది సుధ. ఇద్దరూ అతని కార్లో అతనిగెస్ట్ హౌస్ కి బయలుదేరారు. దారిలో అతను ఎవరికో ఫోన్చేసాడు యాభై లక్షలు తీసుకురమ్మని. గెస్ట్ హౌస్ కి రాగానేఇద్దరూ రూం లో కివెళ్లి కూర్చున్నారు. ఇంతలో ఒక బాగ్తీసుకుని ఒకతను వచ్చాడు. బాగ్ సుదకి ఇచ్చి, నౌటెల్ మీ అబౌట్ దిడీల్అన్నాడు. డబ్బు తీసుకుని సుధమొత్తం వివరాలు చెప్పింది. వెంటనే సింగ్ అతని అసిస్టంట్కి ఫోన్ చేసి టెండర్ఎలా, ఎంతకు వెయ్యాలో చెప్పాడు. అయిదు నిమిషాలలో మళ్ళీ అతని నుండికన్ఫర్మేషన్ కాల్ వచ్చింది. సింగ్రిలాక్స్డ్ గా ఒళ్ళు విరుచుకున్నాడు. దెబ్బతో రామలింగం అవుట్. సుధ వైపు చూసాడు. సుధ కూడా హాపీ గాఫీల్ అయింది. దెబ్బతో రామలింగంఅవుట్. ‘లెట్ అజ్ సెలెబ్రేట్డాళింగ్అని లేచి, ఖరీదైన మద్యంబాటిల్ తీసాడు సింగ్. షర్ట్ విప్పడం ప్రారంభించిందిసుధ. కాసేపటికి ఇద్దరూ కామ కేళి లోమునిగి తేలుతున్నారు. సుధ ఎత్తైన సళ్ళనుసింగ్ పళ్ళతో నాజూగ్గా కోరుకుతున్నాడు. సుధ సింగ్ లావాటిమొడ్డను చేత్తో రుద్దుతోంది. సింగ్ ఇంకో చేత్తోసుధ పూకు బిళ్ళను సవరదీస్తున్నాడు సింగ్ నెమ్మదిగా ఆమెపంగ విడ దీసి ఆమెపూకు ను నోటితో నాకేసాడు. ఆమె మూలుగులు ఎక్కువయ్యాయి. సింగ్ మోకాళ్ళపై కూర్చునిఆమె పూకు బొక్కలో అతనిలింగాన్ని దోపి దెంగుడు మొదలెట్టాడు. అసలే సింగ్మంచి బలిష్టమైన శరీరం. అరగంట పాటు ఆపకుండా దెంగాడు. సుధ పూకు చిరిగి పోతున్నట్టుఅనిపించింది. అయినా ఎక్కడో సుఖంపుడుతోంది. అరగంట లోసుధ కు నాలుగు సార్లుకారిపోయింది. ఇక వల్ల కాలేదు. ఇది గమనించి సుధ పూకు నిరసం తో నింపి వేసాడుసింగ్. ఇంత సుఖం ఇంతకూముందు పొంద లేదు సుధనవీన్ దగ్గర కూడా. పూకుఎర్రగా కందిపోయి ఒదొక రకం నొప్పిగా వుంది. లేచి కడుక్కుని వచ్చేసరికిసింగ్ బట్టలు వేసుకుని రెడీ గా వున్నాడు.నేను వెళ్తున్నాను. థాంక్స్ఫర్ ఎవిరీథింగ్. నిన్ను డ్రైవర్ డ్రాప్ చేస్తాడు. నీకేమైనా హెల్ప్ కావాలంటే నన్ను అడుగు అంటూవెళ్ళిపోయాడుసుధఅలాగే కుర్చీలో కూలబడి పోయింది. ఒళ్ళు హూనమై పోయినా, రామ లింగం దెబ్బ తిన్నందుకుచాలా హాయిగా అనిపించింది. కోర్చీలో అలాగే కూర్చుని పూకునిసవర దీసుకున్తోంది. అప్పుడే డ్రైవర్ వచ్చాడు. తను పూకును నిమరడంచూసాడు.మేడం రెడీ అయితేవెళ్దాంఅన్నాడు. కంగారుగా కాళ్ళు సర్దుకుని, ‘పద వెళ్దాం అందిసుధ, లేస్తూ. డ్రైవర్ ముందు సీట్ డోర్తెరిచి పట్టుకున్నాడు. అనాలోచితంగా కూర్చుంది సుధ. కారు పోతుంటేడ్రైవర్ ఒక చెయ్యి గేర్మీద నుండి సుధ తోడమీద వేశాడు. సుధ కి విషయంఅర్ధం అయ్యింది. కొంచెం ముందుకి జరిగి, అతనికి పూకు అందేలా కూర్చుంది. అతను ఆనందం గా సుధపూకును వేలితో కెలికి పెట్టాడు. సుధ పూకులో రసాలుమళ్ళీ ఊరాయి. కార్ పక్కన ఆపుఅంది. కార్ ఆగిన తరువాతసుధ వంగి డ్రైవర్ సుల్లిబయటకు తీసి చీకడం మొదలెట్టింది. ఊహించని అదృష్టానికి డ్రైవర్కి దిమ్మ తిరిగి పోయింది. కొంత సేపు చీకించు కున్నతరువాత లేచి వెనక సీట్లోకి వెళ్ళారు. విశాలమైన కార్ లో, చీకట్లోడ్రైవర్ సుధ పూకును పిచ్చిపిచ్చి గా దెంగాడు.వాడుకూడా సుధ పూకులోనే రసాన్నికార్చుకుని, మళ్ళీ డ్రైవింగ్ మొదలెట్టాడు. రామ లింగాన్ని దెబ్బ తీసాననే ఆనందంలో సుధ కనిపించిన ప్రతివాడితోనూ దెంగించు కోవడానికి రెడీ అన్నట్టు ఉంది. ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసిడ్రైవర్ వెళ్ళిపోయాడు. సుధ రూం లోకివెళ్లి, సీక్రెట్ గా రికార్డ్ చేసినటెండర్ రహస్యాలని సీ డీ లోకిఎక్కించింది. అందుకో కొంత భాగాన్ని రామలింగం పర్సనల్ మెయిల్ కి పంపించింది. అదేభాగాన్ని తన చానెల్ కిపంపించింది. నవీన్ కి ఫోన్చేసింది. ఇంత రాత్రి సమయంలో ఫోన్ ఏంటీ అనుకున్ననవీన్ఏమైందిఅని అడిగాడు ఫోన్ లో. ‘నాకుఇప్పుడు నువ్వు కావాలి. నీ మొడ్డ కావాలి. నా పూకు పచ్చిగా ఉంది..వచ్చి నింపు అందిమత్తుగా. టైం లోనా?’ అడిగాడు నవీన్, టైం చూసుకుంటూ. టైంమూడవుతోంది. ‘దెంగ డానికి రారా అంటే టైం పాడూఅంటా వేమిట్రా మగడా. ఏం ఇంకోపూకు లో సుల్ల పెట్టిపడుకున్నావా? గుద్ద మూసుకుని సుల్లిలేపుకుని వెంటనే రాలేకపోతె బాటిలో దూర్చేసుకోవాలిపూకు లోఅంది. నవీన్ హడావిడి గాతయారై సుధ దగ్గరకి బయలుదేరాడు. వచ్చే సరికి తలుపు తీసేవుంది. లోపల సుధ బట్టలులేకుండా సోఫాలో జారగిల బడి వుంది. ‘ఏమైందిఅంటూ కంగారుగా అడిగాడు నవీన్. ‘రామలింగం పని అవుట్. దెబ్బతో వాడు చచ్చినట్టే.’ అందినవీన్ ని హత్తుకుంటూ.ఏంచేసావ్?’ అన్నాడు నవీన్. జరిగిందంతా చెప్పింది. కానీ అక్కడ అకౌంటెంట్సళ్ళు చీకిందీ, సింగ్ పూకు దెంగినదీ, డ్రైవర్ తో దెంగులాటాఇవేవీచెప్పలేదు. గుడ్ అన్నాడు నవీన్మెచ్చుకోలుగా. ఒట్టి గుడ్ ఏమిటీనా గుద్ద దెంగవా? అంది సుధ. నవీన్బట్టలు విప్పుతూ, ‘నిన్ను బొక్కలో బడితే బొక్కలో మొడ్డ బెట్టి దెంగుతా. గుద్ద దెంగ నా నిజంగా?’ అన్నాడు సుల్లిని పట్టుకుని ఊపుతూ. ఒరే, నిజంగానే గుద్దదెంగే తట్టు వున్నావ్ గానీఒద్దు లే. మొడ్డ దూరితే గుద్ద చిరిగి పోతుంది. అయినా పూకు సమ్మగా రామ్మంటుంటేగుద్ద దేనికీ…’అంటూ నవీన్ మొడ్దని పూకులోకిమింగేసింది. మరో గంట లోతెల్లారుతుంది. ఆరు గంటలకి బ్రేకింగ్న్యూస్ గా టెండర్ల రహస్యంటీవీలో వచ్చేసింది. ఎవరో చెబితే రామలింగంచూసాడు. అతని ఫోన్లో మెయిల్వచ్చిందని తెలిసి అదీ చూసుకున్నాడు. పని చేసింది సుదే అని అర్ధమయ్యింది. సుధ ని చంపెయ్యాలన్నంత కోపంవచ్చింది. ఆఫ్ట్రాల్ ఒక ఆడది అనివొదిలేస్తే ఇంత పని చేసింది. అప్పటికప్పుడు వెళ్ళి సుధను పీక పిసికేయ్యాలిఅనిపించింది. కానీ జరగవలసిన నష్టంజరిగిపోయింది. మధ్యాన్నానికి టెండర్సింగ్ కంపెనీకి దక్కింది. రామలింగం కంపెనీ షేర్లు దారుణంగా పడిపోయాయి. కోలుకోవడానికి కనీసం రెండు మూడేళ్ళుపట్టొచ్చు. గుండె నొప్పితో రామలింగం హాస్పిటల్ లో చేరాడు. పరిస్థితివిషమం గా వుంది. కోలుకునేఅవకాశాలు తక్కువటీ వీ లోఅన్నీ బ్రేకింగ్ న్యూసె. నెమ్మది. ఏంటాతోపుడూ, పూకు చిరిగి పోతుందిసుధ గారాలు పోతోంది నవీన్ కింద, టీవీ లో వార్తలు చూస్తూ.