Naa BestFriend Chellini Vallintlone Kasiteera Denganu

ఇది 7 యియర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది. మధి ఒక చిన్న పల్లెటూరు, మా ఫ్రెండ్ నేను ఒకే స్కూల్ అండ్ ఒకే కాలేజ్ లో చాదువ్కున్నాం. చిన్నపట్నుండి వల్ల ఇంటికి వెళ్ళడం అప్పుడపుడు వల్ల ఇంటి డాగర పడుకోవడం అలవాటు. వాడి చెల్లి పేరు హరిక చాలా అందం గా బాగుంటుంది, ఆది నన్ను అన్నయ్య అని పిలిచేడి. ఆది అలా పిలవడం నాకు నాచేడ్ీ కాదు. మేము అపుడు ఇంటర్ చదువుతున్నాం, హరిక 10త్ చాదువతోంది, చాలా ఆక్టివ్ గా ఉంటధి, అల్లరి ఎక్కువ. అపుడే దాని శాల్లు పెరుగుతున్నాయి, చూడడానికి చాలా సెక్సీ గా కనిపించేది వల్ల స్కూల్ డ్రెస్ లో. జస్ట్ ఇంకా అప్పుడే సెక్స్ గురించి తెలుస్తుండడం, బ్ఫ్ లు చూస్తుండడం వలన, హరిక ని ఎలాగైనా డెంగళీ అని అనుకునే వాడిని. కాలే టైమ్ లో వల్ల ఇంటికి వెళ్తే హైర్ కి పిలక వేసి రబ్బర్ బంద్ పెట్టేధీ, అపుడు హైర్ చాలా ఎక్కువ పెంచేవాడిని. చాలా అల్లరి పిల్ల, నేను దానికి దొరాక్కౌండా పరిగెడుతూ ఉండేవాడిని. మధి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోింది, సమ్మర్ హాలిడేస్, డానిధి 10త్ కంప్లీట్ అయిపోింది,
ఒకరోజు వాళ్ళింటికి వెళ్ళాను ఇంట్లో ఎవరు లేరు, హారికే ఒకర్తె ఉంది, ఇంట్లో మంచం మెడ కూర్చున్నాను, ఆది వెనక నుండి మంచం మేధు గా వాచీ నన్ను గట్టిగా పట్టుకుని హైర్ కి రబ్బర్ బంద్ పెడుతోంది, దాని శాల్లు వీపుకి తగుల్తున్నాయి, మెత్త గా గాల్లో తెళ్తున్నట్టుండి కాశి పెరిగిపోతోంది నాకు, నేను విడిపించుకుని, నేకు ఇలా కాధే మీసాలు పెడతను అని శ్కేత్ పెన్ టేసుకుని దాని వెనక పరిగెట్తను ఆది పరిగెడుతూ నాకు దొరికేశింది, దాన్ని మంచం మీద పడేసి దాని ంీధా నేను పడ్డాను, దానికి సెక్స్ గురించి ఎం తెలీదు అపుడు, ఆల్మోస్ట్ డెంగించుకునే ఆంగల్ లో ఉన్నాం ఇద్దరం మంచం మీద, ఆది నన్ను విడిపించుకుని పారిపోడామని ట్రై చేస్తుంటే దాన్ని ఇంకా పట్టుకున్నట్టు నటిస్తూ, దాన్ని కంప్లీట్ గా హగ్ చేశేసుకుని మద్య మద్య లో శాల్లు, నడుము పిసీకేసను, దానికి శ్కేత్ పెన్ తో మీసాలు గీసేసి, ఇంకెపుడైన చేస్తావ అని వార్నింగ్ ఇస్తూ, ఏదో వంక తో దాని వాళ్ళంతా తాడిమేసేవాడిని, ఆరోజు చాలా న్జోయ్ చేశాను, దాని పూకు లో సల పెట్టడం ఒకటే తక్కువ మిగతావి అన్ని చేసేశ.

దానికి సెక్స్ గురించి తెలియకపోవడం వలన ఇదేదో గేమ్ అనుకునేధీ, అప్పట్నుండి ఎవరు లేనపుడు చూసి వల్ల ఇంటికి వెళ్లే వాడిని, శాల్లు నడుము టచ్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేసేవాడిని, అప్పౌదపుడు దాని స్కర్ట్ పైనుండే దాని పూకు టచ్ చేసేవాడిని. ఒక్కోసారి హైర్ కి పిలక వేయడానికి ట్రై చేయడం తో పాటు లిప్స్టిక్ పెట్టడానికి ట్రై చేసింది, అః లిప్స్టిక్ దాని ఫేస్ కె తుడుస్తున్నట్టు ఆక్ట్ చేస్తూ ఒకసారి లిప్ కిస్ పెట్టేస, ఎన్నో సార్లు డెంగడమని అనుకున్న, బూట్ బయం తో చేయలేదు. తర్వాత నేను మా తాత గారింతి డాగర ఉంది డిగ్రీ చదువుకున్న, అప్పదపుడు మా ఊరు వెళ్ళినపుడు జస్ట్ చూసి మాట్లాడమే. లోపల మాత్రం కోరిక అలానే ఉండిపోింది, రీసెంట్ గా వన్ ఎఆర్ బ్యాక్ దానికి పెళ్లి అయి, బాబు పుట్టాడు, సో వల్ల అమ్మ వల్ల ఇంటి డాగర అంటే మా ఊరిలోనే ఉంటోంది, నాధి డిగ్రీ అయిపోీ మా ఊరులోనే ఉంటూ కొంపేటేటివే ఎగ్స్యామ్స్ కి ప్రిపేర్ ఆవతున్న, మా ఫ్రెండ్ గదికి ర్ల్య్ జాబ్ వాచీ మద్య ప్రదేశ్ లో ఉంటున్నాడు. హారికి మా ఊరులోనే ఉంటోంది కదా అని వల్ల ఇంటికి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేసా, మామూలుగా వల్ల ఇంటికి వెళ్తుంటా, కానీ ఇది ఉంది కదా రోజు వెళ్తుండడం స్టార్ట్ చేసా, ఒకరోజు నేను వాళ్ళింటికి వెళ్లేసరికి హారికి వల్ల బాబు కి పలు పడుతోంది, వల్ల అమ్మ కూడా ఇంట్లోనే ఉంది, కొద్దిసేపు మాట్లాడక వల్ల షాప్ కి వెళ్లిపోంది, వాళ్ళకి బ్యాంగల్స్ షాప్ ఉంది, వల్ల ఇంటికి వెళ్ళగానే కళ్ళు దాని శాల్లు ంీధా పడ్డాయి, అప్పుడు నేను చూడడం అధి చూసేసింది, వల్ల బాబు ని పడుకోబెత్టేసింది, మేము మామూలుగా కబుర్లు చెప్పుకోవడం స్టార్ట్ చేశాం, ఆది మంచం ంీధా కూర్చుంది, నేను కిందనే నేయ్ పైన కూర్చున్న.

ఇపుడు చాలా సెక్సీ గా ఉంది శాల్లు చాలా స్టిఫ్ గా, స్లిమ్ గా, కాశి ఎక్కించేలా ఉంది, తల పట్టుకుని పిలక వేయమంతావేంతరా అని అడిగింది నవ్వుతూ, అపుడు నేను అనుకున్న దేనికి అపుడు జరిగినవన్ని ఇంకా గుర్తున్నాయి అని. అవి గుర్తు ఉన్న కూడా నాతో బాగానే మాట్లాడుతోంది అంటే పర్లేదు ఎశాయ్ గా లైన్ లో పెట్టేయోచు అని అనుకున్న. నాకు పిలక వేస్తే నేకు మీసాలు పెడత అన్నాను. ఓక్ అయితే ట్రై చేయు అంది, కాకపోతే గోళ పెట్టకు మా బాబు పడుకున్నాడు లేస్తే ఏడుస్తాడు అంది.ఇది ట్రై చెయ్ అన్నపుడే అర్దం అయింది, మర్రైగే అయింది ఇపుడు దానికి అన్ని తెలుసు అయిన ట్రై చెయ్ అంది అంటే దానికి నేను అంటే ఇస్తామే అని. అలాగే అని ఆది తల ని పట్టుకుంది పిలక వేయడానికి, నేను తప్పించుకుని శ్కేత్ పెన్ టేసుకుని దాన్ని నడుము వెనక గా చేయి పెట్టి వైపు లాగి గట్టిగా పట్టుకున్న, నన్ను అన్నయ్య అని పిలవడం మానేసింధీ, వద్ధు అని అంటోంది, ఆది స్కెచ్ తో మీసాలు పెట్టోధూ అంతోంధో లేక దాన్ని ఎం చేయొద్ధూ అంతోంధో అర్దం కాలేదు, ఎందుకంటే దాని మాటల్లో ఏదో తెలియని కోరిక, నడుము పైన చేయి అలాగే ఉంచి గట్టిగా లక్కోని హగ్ చేసుకున్న, దాన్ని శాల్లు గుండెలాకి తగుల్తున్నాయి, ఇద్దరి శ్వాస లు ఒకరివి ఒకరికి తగుల్తున్నాయి, శ్కేత్ పెన్ తేసి దాని ముక్కు పైన ఒక చుక్కా పెట్టా, ఆది దానికి పెట్టిన చూక్కని మూకానికి తుడవడం స్టార్ట్ చేసింది, దాని లిప్స్ లిప్స్ కి డాగర గా ఉన్నాయి, ఇంకా ఆపుకోలేక లిప్ తో లిప్ కిస్ ఇచేసా, ఎం అనలేదు,

అలా హగ్ చేసుకుంటూనే దాని పిర్రాల పైకి చేయి పొనిచి పిసకడం స్టార్ట్ చేసా, నేను అస్సలు ఊహించలేదు, అవక్సమ్ ఇలా వస్తుంది అని, దాన్ని మామూలుగా చూస్తేనే అక్కడే నీల బెట్టి డెంగళీ అన్నంత కాశి వచేస్తడీ, అలాంటిది ఆది కౌగిలి లో ఉంది, ఎలా సైలెంట్ గా ఉంటాం దాన్ని అలా ఎత్తుకుని ఇంటికి లోపల ఇంకో మంచం పైన పడేసి, బయట తలుపు వేసి వాచీ నేను దాని మీద పడ్డాను. ఆల్మోస్ట్ 15 మిన్స్ లిప్ కిస్ పెట్టుకున్నాం అంత కశెక్కిస్తడీ, దాని వంటి పైన ఉన్న పైత తెస్ేస అపుడు కనిపించ దాని అందమైన శాల్లు పెద్ద సైస్ బంతుల్లా చాలా సెక్సీ గా ఉన్నాయి, జ్యాకెట్ పైనుండే నొక్కడం స్టార్ట్ చేసా, ఆది నన్ను గట్టిగా పట్టుకుని మెలికలు తిరిగిపోతోంది, ముళుగులు అవి నన్ను రేచగొడుతున్నాయి, జ్యాకెట్ విప్పేస అపుడు కనిపించాయి దాని పాల కుండలు నోట్లో పెట్టుకుని చీకడం స్టార్ట్ చేసా, రీసెంట్ గా బాబు పుట్టాడు కదా కొంచం పలు ంట్లోకి వచాయి చీకుతున్నపుడు, ఆది అంతకంతకి మెలికలు తిరిగిపోతూ, దాని చేయి సల మేధా పెట్టి వెనక్కి ముందు కి ఆడించింది, అపుడు అర్దం అయింది ఇది చాలా కాశి లాన్ అని, దానితో అన్నాను నెలో చాలా కాశి ఉండే అని, ఎం నెలో లేదా అంది, నాకు సెక్స్ అంటే ఎంతో తెలియనపూడే నాతో అన్ని చేశావ్ అంది, నాకు షాక్ దేనికి అన్ని గుర్తున్నాయి, థ్యాంక్ గాడ్ ఎవరికి చెప్పలేదు అనుకున్న.

అపుడు చెప్పింది సెక్స్ గురించి అవగాహన వాచాక ప్రతీసారి నేనే గుర్తోచేవాడిని అంత, నేను అంటే ఇస్తాం అని చెప్పింది, ఇంకా ఆగలేక బట్టలు విప్పేసి, దాని శాల్లు నోట్లో పెట్టుకుని కొంచా కోరికను, దవడ ంీధా ఒక్కటి ఇచింది, నొప్పి పెడుతోంది అని, ఇందుకే నువంటే నాకు చాలా ఇస్తాం, పది చస్తను, చాలా వైల్డ్ గా, చాలా కాశి చేస్తావ్ అని అంది, లోపల చాలా హ్యాపీ గా ఫీల్ అయ్యాను, దాని సారీ లంగా విప్పేస, లోపల ఎం వేసుకోలేదు, అపుడు దర్శనం ఇచింది దాని పూకు, ఎప్పటికపుడు షేవ్ చేసుకుంటదేమో చాలా క్లీన్ గా ఉంది, ఇంకా ఆగలేక నాకడం స్టార్ట్ చేసా, నాలుక లోపలికి పొనిచి నాలుకతోనే డెంగడాం స్టార్ట్ చేశాను, ఆది ఇంకా కాశి ఎక్కిపోతోంది చిన్నగా ఆరవడం స్టార్ట్ చేసింది, అః మాదపు వాసన చాలా మత్తుగా కైపు ఎక్కిస్తోంది, దాని కాళ్ళు రెండు బాగా చాపి, దాని పూకు రెమ్మలు విడాధేసీ, సుల్ల ఒక్క తోపు తోశా.. చాలా టైట్ గా ఉంది దాని పూకు, అంత టైట్ పూకు ని డెంగడాం అంటే స్వర్గమే, ఎన్నో సవత్సరాల కోరిక, ఒక్కసారిగా అధి అమ్మ అని అరిచింది, ఆరవకే బయట ఎవరికైన వినిపిస్తడీ అని అన్నాను, ఆది ఎలా అంత గట్టిగా పోట్లు వేస్తుంటే ఎలా ఆరవకుండా ఉండగలను అని అంది, కొంచం కంట్రోల్ చేసుకోవే అన్న, అలా స్ట్రాంగ్ గా స్ట్రోక్ లు ఇస్తూ అలా ఒక 5 మిన్స్ డెంగి దాని పూకు లో కర్చేసా, తర్వాత దాని పధాలు(ఫీట్) చాలా సాఫ్ట్ గా ఉన్నాయి, నోట్లో పెట్టుకుని చప్పరిస్తుంటే కాలితో తన్నిండి నువ్వు ఇంత కాశి లంజే వి కాబట్టే నిన్నే తలుచుకుంటూ కొట్టుకునేవడిని ఇన్నాళ్లు అని అన్నాను.దాని ఒళ్ళంతా నకను, ఇంతలో సుల్ల మళ్లీ రెడీ అయింది సెకెండ్ రౌండ్ కి, ఎసరి దాన్ని మీదకి లాక్కుని కింద నుండి డెంగడాం స్టార్ట్ చేసా, దాని శాల్లు మంచి రిదమ్ లో ఊగుతున్నాయి, కొద్దిసేపటికీ ఆది మీద పడుకుని పెదవులు అందుకుని లిప్ కిస్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది, కింద పెధవి కోరికేశింది, ఇంకా అః కాశి నాన్స్టాప్ గా గట్టిగా స్ట్రోక్ లు ఈవదం స్టార్ట్ చేసా, హ్మ్, హాఆ అహా అహా అహహా హ్మ్ డెంగర దెంగు అని ఆరవడం స్టార్ట్ చేసింది


ఈరోజు నుండి నేను నే లంజే ని ఎపుడు కావాలంటే అపుడు వాచీ డెంగిపో అని పచీ బూతులు మాట్లాడుతోంది, ఇంకా అరిస్తే ఎవరిన వింటే గొడవలు ఆవ్తాయని దాని పెదవులు పెదవుళ్తో మూసెసా, అలా స్ట్రాంగ్ గా స్ట్రోక్ లు ఇస్తూ 10-15 మిన్స్ డెంగా ఎసరి, దాని పూకులోనే కర్చేశి సల దాని పూకులోనే ఉంచి దాని మేధానే అలా వాలిపోయ, తర్వాత కొద్దిసేపటికీ బట్టలు వేసుకుని నేను వెళ్ళిపోయ వల్ల అమ్మ షాప్ నుండి వ్యాచ్ టైమ్ అయిందని, ఆరోజు ని లైఫ్ లో మార్చిపోలేను. అప్పట్నుండి, థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటాడని అందరు ఇంట్లో ఉన్నపుడే ఎవరు చూడకుండా దాని శాల్లు, నడుము నోక్క్డం, ఆది సల మెడ చేయి వేయడం ఇలాంటివి చేసేవాళ్ళం, నైట్ టైమ్ వీలు కుదిరినాపుడల్ల డెంగించుకునేవాళ్ళం వాళ్ళం, అందరు ఉన్నపుడు చేసే చిలిపి పనులు అవి బోనస్ అన్న మాట, ఒకసారి ఇంట్లో వల్ల అమ్మ ఉంటుండగానే కిచన్ లో నీఘ్ట్య్ పైకెత్తి వెనక నుండి డెంగాను, పల్లెట్టోరు కదా నేను లుంగీ కట్టుకునే వాడిని, సో వల్ల అమ్మ వచినపుడు ఆది నీఘ్ట్య్ నేను లుంగీ కిందకి దించేసేవాళ్ళం ఏవో కబుర్లు చెప్పుకునే వాళ్ళం, ఆరోజు చలల్ థ్రిల్ గా అనిపించింది, చాలా కొవాపరేట్ చేస్తడీ అంత కాశి దానికి, నాకు బానిస అయిపోింది, మాకు కొందోమో యూస్ చేయడం ఇస్తాం ఉందేధి కాదు, సో -పిల్ కొని ఇచేవాడిని, కొన్ని రోజులకీ వల్ల ఊరు వెళ్లిపోంది, వల్ల ఆయన ఎక్కడికైనా క్యాంప్ వెళ్తే నాకు కాల్ చేసేధి, ఇప్పటికీ మా రాంకు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. వన్ వీక్ బ్యాక్ వల్ల హస్బెండ్ వేరే ఊరు వెళ్తే కాల్ చేసి రమ్మంది, వెళ్ళి ఎఆస్రీ దాని గుడ్ధ డెంగాను, దాని పూకే బాగా టైట్, ఇంకా గుడ్ధ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, రక్తం వచింది దాన్ని దెంగుతున్నపుడు, అః నొప్పికి అధి ఏడుస్తున్న దాని కళ్ళలో సంథోసాం, నేనంటే ఈశతం కనిపించాయి. నేనంటే దానికి అంత కాశి.

Post a Comment