Naa BestFriend Chellini Vallintlone Kasiteera Denganu

ఇది 7 యియర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది. మధి ఒక చిన్న పల్లెటూరు, మా ఫ్రెండ్ నేను ఒకే స్కూల్ అండ్ ఒకే కాలేజ్ లో చాదువ్కున్నాం. చిన్నపట్నుండి వల్ల ఇంటికి వెళ్ళడం అప్పుడపుడు వల్ల ఇంటి డాగర పడుకోవడం అలవాటు. వాడి చెల్లి పేరు హరిక చాలా అందం గా బాగుంటుంది, ఆది నన్ను అన్నయ్య అని పిలిచేడి. ఆది అలా పిలవడం నాకు నాచేడ్ీ కాదు. మేము అపుడు ఇంటర్ చదువుతున్నాం, హరిక 10త్ చాదువతోంది, చాలా ఆక్టివ్ గా ఉంటధి, అల్లరి ఎక్కువ. అపుడే దాని శాల్లు పెరుగుతున్నాయి, చూడడానికి చాలా సెక్సీ గా కనిపించేది వల్ల స్కూల్ డ్రెస్ లో. జస్ట్ ఇంకా అప్పుడే సెక్స్ గురించి తెలుస్తుండడం, బ్ఫ్ లు చూస్తుండడం వలన, హరిక ని ఎలాగైనా డెంగళీ అని అనుకునే వాడిని. కాలే టైమ్ లో వల్ల ఇంటికి వెళ్తే హైర్ కి పిలక వేసి రబ్బర్ బంద్ పెట్టేధీ, అపుడు హైర్ చాలా ఎక్కువ పెంచేవాడిని. చాలా అల్లరి పిల్ల, నేను దానికి దొరాక్కౌండా పరిగెడుతూ ఉండేవాడిని. మధి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోింది, సమ్మర్ హాలిడేస్, డానిధి 10త్ కంప్లీట్ అయిపోింది,

Telugu Girls Looking for sex... Mobile Numbers....

Mounika Aunty Pooku Pagala Dengina Alludu Ajay...

హై ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అజయ్. age 22 స్టోరీ నా లైఫ్ లో నిజంగా జరిగింధీ. మా ఆంటీకీ నాకు మధ్య నిజం గా జరిగిన సంగటన. నేను denguta.com లో చాలా సెక్స్ స్టోరీస్ చదివిన తర్వాత నా స్టోరీ మీకు చెప్పాలి అని అనిపించింధీ. నా ఆంట్ పేరు మౌనిక. ఆమె పేధా తెల్లగా ఉందధూ. మేరీయీ నల్లగా కూడా ఉందధూ. కానీ చూడ దానికి చాలా అట్ర్యాక్టివ్ గా ఉంటుంధీ. ఆమె సొల్లు సైస్ 38డ్  అంటే మీకు అర్ధం ఐపోయి ఉంటుంధీ ఆమెకు ఎంత పేధా సొల్లిూ ఉనాయో. ఆమె ఎప్పుడు నా కలల రాణి. నాకు అప్పుడు ఆగే 18 ఉంటుంధీ. నేను అప్పుడు హస్త ప్రయోగం చేసు కోవడం స్టార్ట్ చేశాను. నేను ఒక సారి నేటివ్ ప్లేస్ కి వెళ్ళాను. ఆమె కూడా అప్పుడు అక్కడే ఉంధీ. తన కిడ్స్ కూడా అక్కడే ఉనారుమేము జనరల్ గా మాట్లాడుకునే వాళ్ళము. నాకు టైమ్ లో తన పైన విధ మైన చెడ్డ అభిప్రాయము కూడా లెఢు. తనని సెక్స్ దృస్తీ తో కూడా చూసే వాడిని కాధూ. నైట్ టైమ్ మేము ఇధరం ఒకే రూమ్ లోనే పాడుకునే వాళ్ళము.

Mugguru Ammala Muddula Koduku - Part-02

అమ్మ ఇక్కడ కూరగాయలు తీసుందాం అని ఒక అంగడి దగ్గరకు పొయరు. అమ్మ: ఇదిగొ అబ్బయి పొడుగు వంకాయలు 1 కొలొ వేయ్యవయ్య అన్నది . మీకు కావసినది ఏరుకొండి అమ్మ! అమ్మ బాగా లావుగా పొడుగా వునది ఏరుతున్నది. కొడుకు: అమ్మ ఇది నీకు బాగావుంటుందా అని కొన్ని వంకాయలు చూపింఛాడు. అబ్బ ఇది సరిపొదురా ఇంకా లావుకావాలి.! ఏందుకు రుచిగా వుండదు సరిగా దూరదు అని నాలుక కరుచుకొన్నది అమ్మ! తరువాత ముల్లంగి క్యరట్ , తీసుకొన్నది కొడుకు అన్ని మడ్డలా వుండేదే అమ్మ కొంటున్నదిఅని మనసూలొ అనుకున్నడు.తరువాత ఇంకొంచం కూరగాయలు తీసుకొని బయలుదేరినారు. అక్కడికి ఒక షేర్ అటో వస్తే ఏక్కేసినారు. అటో పొతుపొతు జనాలు ఏక్కుతున్నరు అమ్మకంటే పేద్ద వయస్సి ఒక లావు అంటి కొదుకు ప్రక్కన కుర్చుమ్ది.

Mugguru Ammala Muddula Koduku - Part-01


సుందర్ చదువు పూర్తిఅయి ఉధ్యొగం నేల తరువాత వస్తుంది . మాన ఉరిలొ అమ్మకు తొడుగా వుంటాం అని తన గ్రామం నకు వచ్చడు. అమ్మ వయస్సు 45 బాగా లావుగా నల్లగా వుంటుంది. ఇప్పూదు సుందర్ వయస్సు 22. ఉదయం నిదుర లేచి బాత్ రుం లొకి దూరాడు.చేతిలో ఒక సేక్స్ కద పుస్తకం చదువుతూ మడ్డను చేతిలొ పేట్టుకొని కళ్ళు ముసుకొని పంప్ కొట్టుకుంటున్నడు.వంటిల్లొ వున్న అమ్మ రత్న బాత్రుం వైపు వచ్చినది. లొపల సుందర్ మూలుగుల సబ్దం కొచం వినబడినది, చిన్న కన్నం లొంచి తొంగి చూసినది. లోపల తన కొడుకు బాగా పేరిగిన మడ్దను వేగంగా వూపుకుంటూ వున్నడు.అమ్మొ వీడిది ఏమి ఇంత పేద్దదిగా పేరిగి పొయింది చిన్నప్పుడు మిరపకాయ అంత వుండేది.అసలే మొగుడు పొయి 10 సం “ వంకాయతో సరిపేట్టుకుంటూ వస్తూన్నది రత్న.కొడ్కువయసు తలచుకొని ఇ వయస్సులొ  ఇది సహజమే అనుకొని కంతలో చూస్తూ చీరపైననే తన పూకు అదిమింది.కొడుకు కొట్తిఖొట్టి బాగా కర్చుకున్నడు.

Family motham chandu dengudu ki banisalu .... Part-26

తను పక్కన నున్న మొబైల్ లో టైం చూసి "అబ్బ..లేవరా..5 కావొస్తుంది...దాదాపు 4 గంటలు చంపేసావు ...వొల్లంత హూనము చేసావు.....ఇంకో గంట ఐతే తెల్ల వారుతుంది..నేను ఇంట్లోకి వెళ్తాను...లేకపోతె అక్కకు అనుమానం వొస్తుంది..."అంది. "ఉహు...లేవను ..ఇలా హాయిగా ఉంది..."అన్నాను మత్తుగా చెవి వెనక నాలుకతో రాస్తూ. "సరే పడుకొందువు కాని...బాత్ రూం కెల్లి క్లీన్ చేస్కొని వోద్దము అపుడు పడుకో..సరేనా...అంత జిగట జిగట గా ఉంది..."అంది. తను చెప్పింది కరెక్ట్ నే. తెల్లవారడానికి ఇంకో గంట ఉంది కదా ఇంకో రౌండ్ వెయ్యొచ్చు. మల్లి ఛాన్స్ ఎపుడోస్తుందో ఏమో. లేచి అలాగే వెనక నుండి సల్లు పట్టి పిసుకుతూ బాత్ రూం డోర్ వరకు వెళ్ళాక, "హే ఆగు నేను వెల్లివొస్తాను....తర్వాత నువ్వు వేల్దువు గాని.."అంది. "ఉహు..ఇద్దరం ఒకేసారి వెళ్దాము ...."అన్నాను ముచికలను రాస్తూ.

Family motham chandu dengudu ki banisalu .... Part-25

అలాగే కాసేపు ఉండిపోయి లేచి బాత్ రూం లోకి వెళ్లి వోచి బెడ్ మీద పడుకున్నాను. తను కూడా వెళ్లి వోచి నా పక్కన పడుకుంది. "వొల్లంత హూనం చేసావు.."అంది చెస్ట్ మీద గిచుతూ. నేను లాగి పెదాల మీద ఘాడంగా కిస్ పెట్టి "థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ...."అన్నాను. తను ఇంకా గట్టిగ కిస్ పెట్టి "నేను చెప్పాలి నీకు థాంక్స్....స్వర్గం చూపించావు..."అంది మత్తుగా. "స్వర్గం చూపిస్తే ...గిఫ్ట్ ఏమి లేదా..."అన్నాను చిలిపిగా చూస్తూ. "అన్ని తిస్కున్నావు కదా..ఇంకేమి ఉంది నా దెగ్గర తిస్కోవడానికి.."అంది చెస్ట్ మీద సున్నాలు చుడుతూ. చెవిని నాకుతూ "ఇచ్చావు కాని చేయలేదు కదా.."అన్నాను. "ఏమి చేయలేదు ..."అంది అర్ధం కానట్టుగా. "హ్మ్మ్..నోట్లో పెట్టుకోలేదు కదా..."అన్నాను తమకంగా. ఏంటి అన్నట్టుగా చూసి, అర్ధం అయి సిగ్గుతో "నిన్ను...."అంటూ చెవి మెలేసింది. "అబ్బా ...పట్టుకోవాల్సింది వొదిలేసి చెవిని పట్టుకుంటావేంటి ...వొదులు..నొప్పేస్తుంది..."అన్నాను.