Family motham chandu dengudu ki banisalu .... Part-20

తల విదిల్చాను...ఏంటి ఇంత ఎరోటిక్ కల పడింది. కిందికి చుస్కుంటే షార్ట్ తడిచి ఉంది. లేచి బాత్ రూం కి వెళ్లి.... వోచి వాటర్ తాగి బయట వైపు చూసాను.ఇంకా చీకటి గానే ఉంది. టైం చూసాను. 5 అవుతుంది.తెల్లవారజామున వొచిన కలలు నిజం అవుతాయంటారు. ఏమో చూడాలి..అల ఆలోచిస్తూనే పడుకున్నాను మళ్ళి. ......బాబు ఏడుపు వినిపిస్తుంటే .... కళ్ళు తెరిచాను. టైం చూస్తే 8 అవుతుంది,లేచి బ్రెష్ వేసాను. టీ తాగాలి అనిపించి, బయటకు వోచాను. అంటీ వాళ్ళు లోపల ఉన్నట్టుగా ఉన్నారు ఎందుకు లే అని తాత షాప్ దెగ్గరకు వెళ్ళాను టీ తాగడానికి. తాత లేడు భారతి ఉంది."ఏంటి పొద్దున్నే దేవి దర్శనం..కాలేజీ లేదా??...తాత ఎక్కడికి వెళ్ళాడు..?? "అన్నాను తనను చూస్తూ.
అపుడే స్నానం చేసినట్టుగా ఉంది. "గుడి కి వెళ్ళాడు..."అంది వేరే వాళ్ళకు సరకులు ఇచి, నాకు టీ ఇస్తూ , వాళ్ళు తీస్కొని వెళ్ళిపోయారు."ఇపుడే స్నానం చేసినట్టుగా ఉన్నావు...పిలిస్తే వోచేవాడిని కదా ...జంటగా చేసేవాళ్ళం.."అన్నాను చిలిపిగా చూస్తూ."నీకు అంత ఎక్కడ టైం ఉంది ....నువ్వు బిజీ కదా..."అంది సేరీౌుస్గా . "నేను బిజీ నా ..జోకా.. "అన్నాను అర్ధం కాక."నిన్న ఈవెనింగ్ అంటీ వాళ్ళతో వెళ్తుంటే చూశానులే...కొత్త బైక్ కొన్నట్టున్నావు...కనీసం చెప్పనుకుడా లేదు.."అంది నిస్టురంగా . "హే సారీ...అనుకోకుండా ప్రోగ్రాం ఫిక్స్ అయింది...పార్టీ అడిగారు..అంకుల్ కూడా వోచారు ...సో ...వెళ్ళాల్సి వొచింది "అన్నాను. "మరి మాకు పార్టీ లేదా..."అంది. "ఇపుడు వెళ్దామా..."అన్నాను నవ్వుతు. "ఇపుడు కుదరదులే...ఈవెనింగ్ వెళ్దాము...ఇంతకీ ఎం పార్టీ ఇస్తావు..."అంది ఆసక్తిగా. "నీ ఇష్టం...నువ్వు ఏది అంటే అదే..ఈవెనింగ్ వరకు ఆలోచించుకొని చెప్పు "అన్నాను. అంతలో తాత గుడి నుండి వొచాడు. నన్ను చూసి నవ్వుతు "ఏంటి బాబు..జాయిన్ అయ్యావా జాబు లో.."అని అడిగాడు. "ఇంకా లేదు తాత..ఇంకో 10 రోజులు పట్టొచ్చు.."అన్నాను. "నిన్న నువ్వు లేవనుకుంట...నీ కోసం భారతి వెయిట్ చేసింది..ఇంగ్లీష్ చెప్పించుకోవడానికి...ఫంక్షన్ ఉన్న కూడా వెళ్ళకుండా"అన్నాడు. నేను భారతి వైపు సారీ అన్నట్టుగా చూసాను. కళ్ళతోనే పర్లేదు అన్నట్టుగా చూసి నవ్వింది. సాయంత్రం అన్నట్టుగా సైగ చేసి అక్కడ నుండి వచ్చేసాను. గేటు తీస్కొని లోపలి వొస్తుంటే...బాబుకి తినిపిస్తూ..అటుఇటు తిరుగుతుంది తులసి. తనను చూడగానే తెల్లవారజామున వొచిన కల గుర్తోచి నవ్వు వొచింది."ఏంటి నీలో నువ్వే నవ్వుకుంటూ వొస్తున్నావు..."అంది బాబు కి ముద్ద పెడుతూ. "ఏంలేదు..మార్నింగ్ ఒక కల వొచింది..అది గుర్తోచి..."అన్నాను. "...కలేదో మాకు కూడా చెప్తే...మేము కూడా నవ్వుతాము కదా..అంత ఫన్నీ కల నా."అంది నవ్వుతు. "ఫన్నీ కల కాదులే.."అన్నాను. మరి అన్నట్టుగా చూసింది. "కొంచెం ఎరోటిక్ లే..."అన్నాను ఏమంటుందో చూద్దామని. "ఎరోటిక్ ఆఅ ..అబ్బో...ఎవరో కలలోకి వొచింది...తమన్నా నా...కాజల్ నా...అనుష్క నా.."అంది చిలిపిగా చూస్తూ. "ఎవరో ఐతే మీ కెందుకు చెప్తాను.."అన్నాను అంతే చిలిపిగా చూస్తూ. "......అంతుందా..."అంది కల్లెగరెస్తు. "ఎంతుందో...నైట్ బైక్ మీద వొస్తున్నపుడు చూసావు కదా..."అన్నాను కళ్ళలోకి దీప్గా చూస్తూ. మాటకి తన పేస్ ఎర్రగా అయింది. అబ్బో ఏమైనా హర్ట్ అయిందా ఏంటి అని అనుకుంటూ ఉండగానే "ఏమో నాకేం తెలుసు..నేనేమైన టేప్ పెట్టి కొలిచానా ఏంటి..."అంది చురుగ్గా చూస్తూ. నడుము నొప్పి పెట్టినట్టుగా ఉంది కాబోలు బాబు ని కిందకు దించడానికి వొంగింది. నీఘ్ట్య్ లో నుండి రెండు సల్లు పూర్ణ కుమ్బాల్ల దర్శనం యిచాయి.నా కళ్ళు తన సల్లల్లో ఇరుక్కుపోవడాన్ని గమనించి "చూసింది చాలులే...టీ తాగుతావా.."అంది నీఘ్ట్య్ ని సర్దుకుంటూ. "టీ ఇపుడే తాగి వోచాను..పాలు ఐతే బెటర్.."అన్నాను సల్ల వైపు డైరెక్ట్ చూస్తూ. "పాలు... మా బాబుకే సరిపోవడంలేదు.."అంటూ "ఇపుడే పాల పికలో పోస్కోని వోచాను ఇంట్లో ఉన్న పాలు మొత్తం.."అంది ముసిముసిగా నవ్వుతు. "పాల పికలో ఉన్న పాలు బాబుకి పట్టు..."అంటూ ఆపాను. "మరి నీకు కూడా కావాలి అన్నావు కదా.."అంది "మీరు ఎక్కడైనా దాచిపెట్టి ఉంటారు .. పాలు నాకు ఇవ్వండి.."అన్నాను సల్ల వైపు చూస్తూ. "అమ్మో...నువ్వు దాచిపెట్టినవి కూడా దోచిపెట్టేలగున్నావు...మాములోడివి కాదు"అంది కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ. "నేనా..."అన్నాను అమాయకంగా పేస్ పెట్టి. "నీ పేస్ ఉన్నంత అమాయకంగా ..నీ చూపులు ఉండవు లే.."అంది. ఇంతలో అంటీ ఇంట్లో నుండి వొస్తు "ఏంటి ఏమో మీటింగ్ పెట్టారు.."అంది నవ్వుతు."ఎం లేదు అంటీ..మా ఫ్యామిలి గురించి అడుగుతుంది...చెప్తున్నాను.."అన్నాను నవ్వుతు. తులసి నా కళ్ళలోకి చురుగ్గా చూసింది. బాబు కి స్నానం చేయించాలి అని చెప్పి తులసి లోపలి వెళ్ళింది. "ఒయ్...దాని ముందు జాగ్రత్తగా ఉండు..పిచి పిచి వేషాలు వెయ్యకు..దానికి గాని కోపం వొచింది అంటే ముందు వెనక చుస్కోదు ...జాగ్రత్త.."అంది. "కొంచెం షాప్ కి వెళ్లి బేబీ సోప్ కొనుక్కొని వొచి తులసి కి ఇవ్వు.....నేను సంధ్య ఇంటి వరకు వేల్లోస్తాను. వాళ్ళ వొదిన ఊరేల్లిపోతుంది."అంటూ హడావిడిగా వెళ్ళింది. నేను షాప్ కి వెళ్లి సోప్ తీస్కొని వోచాను ఇంటికి. హాల్ లో కింద కూర్చొని బాబు కి ఆయిల్ పెడుతుంది తులసి. సోప్ తనకి ఇచి సోఫాలో కూర్చున్నాను.తను వెళ్లి బాబు కి స్నానం చేయించి నీఘ్ట్య్ తడిచిందేమో చీర కట్టుకొని వోచి పాలు ఇవ్వడానికి నాకు ఎదురుగ ఉన్న సోఫాలో కూర్చుంది. నన్ను ఓరగా చూస్తూ పైట ని పక్కకు అని సన్ను తీసి బాబు నోట్లో పెట్టి పైట కప్పింది బాబు మీద. నాకు నవ్వు వొచింది. "ఎందుకు నవ్వుతున్నావు .."అంది అర్ధం కాక. "ఎం లేదులే..."అన్నాను నవ్వును కంట్రోల్ చేసుకుంటూ. "పర్లేదు...చెప్పవోయ్..ఇక్కడ ఎవరు లేరు కదా.."అంది. "నాకు లేవు అని చెప్పి బాబు కి ఇస్తున్నావు కదా ...అది గుర్తోచి...."అన్నాను. తను ముసిముసిగా నవ్వుతు "నీకు ..కా..వా..లా..."అంది. నాది టంగున లేచింది మాటకి. ఇబ్బందిగా కాలు మీద కాలు వేస్కున్నాను. "ఏంటి ఇబ్బంది పడుతున్నావు...."అంది షార్ట్ వొంక చూస్తూ. "మా ప్రొబ్లెమ్స్ మాకు ఉంటాయి...చెప్తే ఆర్చేవారా ..తీర్చేవారా..మీరు "అన్నాను కావాలనే. "అబ్బో..చెప్పుకోలేని ప్రొబ్లెమ్స్ ఏముంటాయి మీ మగాళ్ళకి.."అంది. "మాకు ప్రాబ్లం వోచినపుడు మీకు వెంటనే తెలిసిపోతుంది...కాని మీకు ప్రాబ్లం వోచినపుడు మాకు తెలియదు.."అన్నాను నువ్వుతూ కాలు మీద నుండి కాలు తీస్తూ తనకు ఉబ్బు కనబెట్టుగా. "తెలుస్తూనే ఉంది....ప్రాబ్లం వోచి...బాగా....అల్లాడి పోతున్నావని ..."అంది ఉబ్బుని చూస్తూ. బాబు పాలు తాగుతూ నిద్రపోయాడు అనుకుంట పైట లోపలే జాకెట్ హుక్స్ పెట్టుకుంది. చురుగ్గా చూసాను కళ్ళలోకి చూపిస్తే నీ సొమ్మేమైన పోస్తుందా అన్నట్టుగా. "ఇంతకూ ముందు ఏదో అన్నట్టున్నావు...."అన్నాను నవ్వుతు. ఏమన్నాను అన్నట్టుగా చూసింది. "అదే...పాలు...."అంటూ నసిగాను. "కావాలా....."అంది కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ. అవునన్నట్టుగా కళ్ళతోనే చెప్పాను. "సరే..ఉండు.."అంటూ లేచింది. ఇంత త్వరగా వర్కౌట్ అవుతున్నదుకు గాలిలోకి తెలిపోయాను. వెళ్లి ఫ్రిడ్జ్ డోర్ తెరిచి "నీ బాడ్ లక్...అయిపోయాయి..."అంది వచ్చే నవ్వు ను ఆపుకుంటూ. గాలి తీసిన బళ్ళోం లా అయిపోతు కళ్ళలోకి చూసాను ఉడుక్కుంటూ. "సరిగ్గా వెతుకు..ఎక్కడో ఒక చోట ఉంటాయి..."అన్నాను పిర్రలు చూస్తూ కసిగా. "లేవు...కావాలంటే నువ్వే చూసుకో ...వోచి..."అంది నా చూపులని పసిగట్టి నా వైపు తిరిగి. "ఫ్రిడ్జ్ లో లేకపోతె కిచెన్ లో ఉంటాయేమో..."అన్నాను మార్నింగ్ వోచిన కల గుర్తోచి. "నీకు అంత డౌట్ ఉంటె చూపిస్తాను ...రా.."అంది కిచెన్ వైపు పిర్రలు ఉపుకుంటూ వెళ్తూ. నేను కసేక్కిపోయి వెనక వెళ్ళాను. లోపలి వెళ్ళాకఎక్కడ ఉన్నాయి...చూస్కో అంది నా వైపు తిరిగి. "ఉన్నాయి కదా ఇక్కడే.."అన్నాను సల్లు చూస్తూ. "ఎక్కడ ....??"అంటూ అటు ఇటు చూసింది. "ఇక్కడ..."అంటూ సల్ల వైపు ...వొనుకుతున్న చేతిని చూపించాను గుండెల నిండా ఊపిరి తీస్కొని నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో అని బయపడుతూ. తను నా కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ పైట సర్దుకొని "ప్లీజ్ అలాంటివి ..వొద్దు..."అంది చిన్నగా. "ఎం ...కాదు...."అంటూ రెండు సల్లు పట్టి తనని గోడకి నొక్కాను. "హెయి...వొద్దు....ప్లీజ్....అక్క వొస్తుంది...ఇపుడు.."అంది సల్ల మీద ఉన్న చేతులని తీయడానికి ట్రై చేస్తూ. "ఇపుడే రాదు ..అంటీ...."అంటూ నొక్కాను రెండు సల్లు. "స్స్స్....చెబితే వినవు కదా...అల నొక్కకు పాలు కారి పోతాయి..."అంది. "ఇపుడే లేవన్నావు కదా..."అన్నాను చేతులని అలానే ఉంచి. "హా ఉన్నాయి.. వోచి తాగు అని చెప్తారెంటి...."అంది కళ్ళలోకి చూస్తూ. "ప్లీజ్...నాకు కావాలి.."అంటూ పైట ని లాగేసి జాకెట్ మీద నుండి మల్లి పట్టాను సల్లు మడ్డని తన తొడల మధ్య ఆనిస్తూ. "స్స్స్..వొదులు..చెప్పాను కదా పాలు కారిపోతాయని ..కావాలంటే తాగు.."అంది వొనుకుతున్న గొంతుతో. అలాగే రెండు చేతులని హుక్స్ మీదకు తేచి కసిగా కళ్ళలోకి చూస్తూ హుక్స్ ని విప్పేసి నా పేస్ ని తన సల్ల మీద తమకంగా రాసాను. తను నా తల మీద చేతులు పెట్టి నొక్కింది. బ్రా ని పైకి అలాగే లేపి ఆత్రంగా చూసాను చనుమోనలని. దెగ్గర నుండి అల చూస్తుంటే కసేక్కిపోయింది అంత పొడవైన చనుమోనలని. రెండు చనుమొనల మీద కిస్ పెట్టి ఒకటి నోట్లోకి తీస్కున్నాను చిన్నపిల్లడికి ఆకలేసినప్పుడు ఆత్రంగా తిస్కున్నట్టుగా "స్స్స్స్స్..అబ్బ...."అంది తను తమకంగా నా తల మీద నొక్కిపట్టి. గట్టిగ చికాను...పాలు నోట్లోకి వోచాయి ఏదో తెలియని ..హాయ్ లో గుటక వేసాను. "మెల్లిగా...చీకు..."అంది నా తలని తన సల్ల కేసి నొక్కుకుంటూ.ఇంకో సన్ను ని గట్టిగ నొక్కాను .పాల చుక్కలు నా చేతి మీద పడ్డాయి. సన్ను చికడం వొదిలి కసిగా తన కళ్ళలోకి చూస్తూ చేతిమీద పడ్డ చుక్కలని నాకాను. తనకు కసేక్కిపోయి నా తలని నా సల్లకేసి ఆర్తిగా అత్తుకుంది. ఇంకో సన్నుని నోట్లోకి తీసుకోని గట్టిగ పిల్చి చికాను. "స్స్స్స్...చాలు...చంపేస్తున్నావు..."అంది మత్తుగా. రెండు సల్లు మార్చి మార్చి చికాను. "ఓయి..మొత్తం నువ్వే తాగేస్తే....వాడు లేచాక ఏమివ్వాలి.."అంది మత్తుగా జుట్టుని వేళ్ళతో ఆడుకుంటూ. "నీ చనుమోనలని చూస్తుంటే..నాకు వొదలాలని లేదు.."అన్నాను చికడం ఆపి తల పైకెత్తి కసిగా కళ్ళలోకి చూస్తూ. "తొందరగా కానివ్వు ..అక్క వచ్చే టైం అయింది..."అంది మత్తుగా. "వస్తే రానివ్వు.."అని మల్లి చికడం స్టార్ట్ చేశాను. "అబ్బ..విను...నైట్ కావాలంటే నీ రూం కి వొస్తాను..అందరు పడుకున్నాక....అపుడు నీ ఇష్టం...."అంది కన్విన్సు చేస్తున్నట్టుగా. తల పైకెత్తి తప్పదా అన్నట్టుగా చూసాను. "ప్లీజ్ .."అంది. సరే అన్నట్టుగా చూసి వోదిలేసను. తను జాకెట్ హుక్స్ పెట్టుకొని పైట సరి చేసుకొని నా నుదిటి మీద ముద్దు పెట్టి ముందు రూం లోకి రా బోయింది. నేను వెనక నుండి గట్టిగ పట్టి బొడ్డు మీద రాస్తూ. "నైట్ వోస్తావు కదా...."అన్నాను చెవి దెగ్గర కిస్ చేస్తూ. "స్స్స్...ట్రై చేస్తాను.."అంది మత్తుగా. పిర్రల మధ్య తగిలించి మడ్డని "వొస్తాను అని వొట్టు వేయి.."అన్నాను. తను నా తల మీద చేయి పెట్టి "సరే వొస్తాను...వొట్టు..ఓకే నా ఇపుడు"అంది వోట్టుపెట్టి ఒక మొట్టి కయ వేస్తూ తల మీద. "ఉహు...అక్కడ పెట్టికాడు ..వొట్టు..."అన్నాను బొడ్డులో వేలు కుచుతూ. "స్స్...మరి ...ఎక్కడ .."అంది అర్దంకనట్టుగా. నేను వెనక నుండి మడ్డని పిర్రల మధ్య నేట్టుతూ "ఇక్కడ...."అన్నాను మత్తుగా. "ఓయి నీకు బాగా ఎక్కువ అయింది..."అంది తను కూడా మత్తుగా. "పెట్టో..చు...కదా ..."అన్నాను బొడ్డు చుట్టూ వేలుని రాస్తూ. తను అలాగే చేయిని తన పిర్రల వెనకకు తేచి ఇద్దరిమధ్యన దూర్చి నా మడ్డని పట్టి "వొట్టు.....చాలా...."అంది. ఇంతలో గేటు సౌండ్ అయింది.ఇద్దరం ఏమి తెలియనట్టుగా వెళ్లి హాల్ లో కూర్చున్నాము........ (Written by RajSunrise..... To be continued in Part-21)

Post a Comment