Family motham chandu dengudu ki banisalu .... Part-18

కళ్ళలోకి చూస్తూ బాబు ని ఎత్తుకుంటూ స్లొవ్ తకించాను సన్ను కి నా చేతిని.నా కళ్ళలోకి ఒకసారి షార్ప్ గా చూసింది.మాల్ కి వెళ్ళాము. ఎంత కష్టమో ….లేడీస్ తో షాపింగ్ వస్తే అని తెలియడానికి నాకు ఎక్కువ టైం పట్టలేదు. సుబ్బరంగా బాబు ని నాకు అంకుల్ కి వొదిలేసి....షాపింగ్ చేస్తున్నారు...ఇంతలో బాబు లేచాడు. వాడు ఏడుపు అందుకున్నాడు. నేను వాడిని తీస్కొని వల్ల దెగ్గరకు వెళ్ళాను. "ఆకలేస్తున్నట్టుగా ఉంది వాడికి..."అంది అంటీ. తులసి నా నుండి బాబు ని తీస్కొని చుట్టుపక్కల చూసింది. సేల్స్ గర్ల్ దెగ్గరకు వెళ్లి ఏమో అడిగినట్టుగా ఉంది తను అక్కడ అని చివర్లో చూపించింది. మా దెగ్గరకి వొచి "చందు...కొంచెం నువ్వు నాతొ రా... రూం వరకు..."అంది. "అవును ...చందు ...నువ్వు వెళ్ళు.. లోపు...అంకుల్ కి పాంట్స్ కొంటు ఉంటాము.."అంది అంటీ. సరే అన్నటుగా చూస్తూ తులసి వెనక వెళ్ళాను. రూం డోర్ తెరిచాను...అది స్టాక్ రూం లా ఉంది ....చిన్నగా ఉంది.నాకు అర్ధం కాక "ఎందుకు ఇక్కడకు తీస్కు వోచారు "అన్నాను లోపలి వెళ్తూ. "ఎం లేదు..బాబు కి ఆకలేస్తుంది పాలు ఇవ్వాలి..."అంది లోపలి వొస్తు.
"నువ్వు డోర్ దెగ్గర ఉండు ..నేను బాబు కి పాలు పడతాను "అంది.తను టేబుల్ మీద కూర్చుంది నా వైపు కె తిరిగి, బ్యాక్ తిరిగి కూర్చునే ఛాన్స్ ఉన్నాకూడా. పైటను పక్కకు తప్పించింది.నా గుండె వేగం పెరిగింది. అల చూడడం తప్పా ..ఒప్పా...ఏదో తెలియని ఫీలింగ్...ఒక పక్క తప్పు అని..ఇంకో పక్క...ఆల్రెడీ చన్ను నా మైండ్ లో ఫిక్స్ అయింది ...చుస్తే ఏంటి...అల పరి పరి విదాలుగా ఆలోచనలు మైండ్ లో..తను జాకెట్ హుక్స్ ని విప్పి బ్రను పైకి అని చన్ను ని బయటకు లాగింది... పంజరంలో నుండి బయటకు వోచిన పక్షి ఆకసం వైపు తలెత్తి చూసినట్టుగా,తన చనుమొన నా వైపు చూసినట్టుగా అనిపించింది..... చనుమొనని చూడగానే నాది లేవడం స్టార్ట్ చేసింది. తను సన్నుని చేతిలో పట్టుకొని బాబు నోట్లో పెట్టింది.నెమ్మదిగా తలెత్తి చూసింది. నేను అక్కడే ఆచర్యంగా చూస్తుంది పసిగట్టి నా వైపు నా ప్యాంటు వైపు చూసి పైట కప్పింది బాబు మీద. ఏదో తప్పుచేసి దొరికిపోయినవడిలా తల తిప్పి బయటకు చూసాను.కొంచెం సేపు ఆగి తనవైపు చూసాను. తను నా వైపు నా ప్యాంటు వైపు చూసింది.అపుడు వెలిగి కిందకు చుస్కున్నాను. ప్యాంటు ముందు భాగం ఉబ్బు గా ఉంది. నేను సిగ్గు పడి సైడ్ కి తిరిగాను. మల్లి తనను చూడాలంటే దైర్యం సరిపోవడంలేదు. ఇద్దర్ని చేసిన అనుభవం వల్ల నెమో ఏమైతే అది అయింది అంది. తనకు నా ఉబ్బు కనిపించేట్టుగా నిల్చున్నాను. తను పాలు ఇస్తూ తల ఎత్తింది. మల్లి నా ప్యాంటు వైపు చూసి తడబడుతున్న కనులతో నేలకేసి చూసింది. నాకు అర్ధం అయింది తనలో కూడా అలజడి ప్రారంబం అయింది అని. ఆడది కొంచెం సందు ఇవ్వాలి కాని మొగవాడు దూరకుండా ఉంటాడ.. ఇంకా నాలాంటి వాడు అస్సలు ఊరుకుంటాడ. ఇంతలో తను పాలు ఇచి నాకు కనపడకుండా పైట లోపలే సన్ను ని జాకెట్ లో పెటుకొని హుక్స్ పెట్టుకుంది. ఏదో మిస్ అయినవడిలా పెట్టాను పేస్. "ఏంటి అల ఉన్నావు.."అంది తను లేస్తూ. నేను తడబడుతూ "ఎలా ఉన్నాను...ఐపోయింద..వెళ్దామా..."అన్నాను తనకు దారి చూపిస్తూ. తను ముందు వెళ్తుంటే వెనక నుండి పరీక్షగా చూసాను. సీట్ ని చుస్తే ఎవడికైనా లేచి తీరుతుంది..నా చూపులు గుచుకున్నయేమో వెనక్కు తిరిగి నన్ను చూసింది..

నేను దొరికిపోయిన వాడిలా చూపు మరల్చాను. తను ముందుకు తిరిగి నవ్వుకున్నట్టుగా అనిపించింది. షాపింగ్ కంప్లీట్ చేస్కొని రెస్టుఆరెంట్ కి వెళ్లి డిన్నర్ చేస్కొని థియేటర్ కి వెళ్ళాము. కొత్త సినిమా రష్గా ఉంది హౌసేఫుల్ల్ బోర్డు పెట్టి ఉంది."ఇంకా ఎం చేద్దాము..ఇంటికి పోదాము"అంది అంటీ నిరుస్చంగా. "కాసేపు ఉండండి అంటీ...ఇపుడే వొస్తాను .."అని చెపి బయటకు వెళ్లి బ్లాకు లో 4 టికెట్స్ కొనుక్కొని వోచాను. "బ్లాకు లో ఎందుకు కొన్నావు....ఇంటికి వేల్లిపోఎవల్లము కదా.."అంది అంటీ. "పర్లేదు అంటీ...ఇంత దూరం వొచక మళ్లి ఇంటికి ఎం వెళ్తాము...."అంటూ టికెట్ నంబర్స్ చూసాను.రెండు టికెట్స్ ఒకచోట ఇంకో రెండు టికెట్స్ ఒక చోట దొరికాయి. అదే చెప్పాను."పర్లేదు...నువ్వు తులసి ఒక చోట నేను అంటీ ఇంకో చోట కుర్చున్దములె"అన్నాడు అంకుల్ ఈజీ గా. లోపలి వెళ్ళాము. మాకు వాళ్ళకు చాల దూరం ఉంది. నేను తులసి వెళ్లి కూర్చున్నాము. నాకు చాల ఆనందంగా ఉంది. ప్రొసీడ్ అవ్వడానికి ఇదే మంచి ఛాన్స్. సినిమా అయిపోయే లోపు ట్రాక్ లో పెట్టుకోవాలి..ఎలా .ఎలా...అని ఆలోచిస్తున్నాను. ఇంతలో మూవీ స్టార్ట్ అయింది. బాబు తన వొళ్ళో నిద్ర పోతున్నాడు. నేను సీట్ హేండిల్ మీద హ్యాండ్ పెట్టుకొని మూవీ చూస్తున్నాను. కాసేపటికి తను సర్దుకొని కూర్చుంటూ నా సైడ్ ఉన్న హేండిల్ మీద నా చేతికి ముందు వైపు చేయి పెట్టి కూర్చుంది. నా మోచేయి తన చంకకి తకేట్టుగా. కొంచెం సేపు ఆగి సర్దుకున్నట్టుగా చేస్తూ లోపలికి అన్నాను మోచేయిని. మెత్తగా, వేడిగా తగిలి తగలనట్టుగా తగిలింది చన్ను వెనక బాగం. ఎందుకో నా చేయి వొనికింది కొంచెం. అల తగలగానే కొంచెం అటు వైపు జరిగింది. నేను తొందరపడుతున్ననా అనే డౌట్ వొచింది నాకు. నేను కదల్చకుండా అలానే ఉంచాను మోచేయిని. కాసేపు తర్వాత మెల్లిగా తను నా మోచేయి సైడ్ జరిగింది. సారి కొంచెం డిరెక్ట్గా నా మోచేయి కి సన్ను తగిలింది. ఏసీ ఫుల్ గా ఉన్నందువల్లనేమో వెచ్చగా అనిపించింది. శ్రీనాథుడు ఊరికే అనలేదు.. "ముదిత చన్నులు పొగలేని ముర్మురములు" అని..... నేను చేయి కదల్పలేదు కాసేపు. మూవీ చూస్తున్నాను అన్నమాటే కాని..మైండ్ మొత్తం తన సన్ను మీదే ఉంది. కొంచెం జరిపాను మోచేయిని. కరెక్ట్ గా సన్నుకి మోచేయి ఎడ్జ్ తకేట్టుగా. తనలో కొఓచెం ప్రకంపనలు. ఊపిరి లోతుగా తీస్కుంటుంది. ఇంకొంచెం జరిపాను చేయిని. సన్ను ని నొక్కు కుంటూ ఉంది నా మోచేయి. తను వేగంగా తీస్కుంటుంది ఊపిరి. నా ముందు ఉన్న చేయిని ఇంకొంచెం ముందుకు జరపింది. నాకు అర్ధం అయింది తనకు కూడా ఇష్టమే అని. మల్లి కొంచెం సేపు ఆగి, తోస్తున్నట్టుగా ఇంకొంచెం జరిపాను చేతిని. సారి చేయి వెళ్లి మొత్తం సన్ను ముందు బాగం దెగ్గర సెటిల్ అయింది. అలాగే చేయి తో వెనకకు నొక్కితే ఫుల్గా నొక్కుకు పోతుంది సన్ను. నొక్కాల వొద్ద అనే సందిగ్దంలో పడ్డాను. డీప్ గా ఊపిరి తీస్కొని వెనకకు తోసాను కొంచెం చేతిని.తన సన్ను ముందు బాగం వెనక్కు నొక్కుకుపోయింది. తను భారంగా ఊపిరి తీస్తుంటే నా చేయి కొంచెం ముందుకు వెనకకు అవుతుంది. ఇంకొంచెం నొక్కి అలానే ఉంచాను చేతిని. మోచేతిని ముందుకు అని మల్లి వెనక్కు అన్నాను చేతి వేళ్ళతో నొక్కినట్టుగా . సన్ను ని డిరెక్ట్గా పట్టిన ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు. నేను అల నొక్కుతుంటే సన్ను బౌన్సు బ్యాక్ అవుతూ..పిచేక్కిపోతుంది నాకు. చేయి పెట్టి నొక్కాలి అనేంతగా మూడ్ వొచింది. అసలే తన చనుమొనని చూసినప్పటినుండి పిచ్చిగా ఉంది. ఏమైతే అది అవుతుంది అని చేయి తీసి నా కుడి చేతిని హేండిల్ మీద నుండి తిస్కేల్లి లోపలి పెట్టబోతుంటే....హాల్ లో ఫుల్గా లైట్స్ వెలిగాయి...స్క్రీన్ మీద....ఇంటర్వెల్...అని పడింది. చప్పున చేయి తీసేసాను. తను సర్దుకొని కూర్చుంది. తన పేస్ ని చూడాలంటే భయంగా ఉంది. చీకట్లో డేర్ చేశాను కాని. తన పేస్ చూడకుండా లేచి బయటకు వెళ్ళాను. బాత్రూం కి వెళ్లి వచ్చిస్నాక్స్, కూల్ డ్రింక్స్ కొనుక్కొని అంటీ వాళ్ళ దెగ్గరకు వెళ్లి వాళ్ళకు ఇచాను."ఎలా ఉంది మూవీ..."అంది అంటీ తనకు ఫుల్గా నచినట్టుగా ఉంది..అసలు నేను చూస్తే కదా కాన్సంట్రేషన్ తో బాగుందో లేదో తెలియడానికి. బాగుంది అన్నట్టుగా నవ్వాను. ఇంతలో లైట్స్ డిమ్ అయ్యాయి, స్లైడ్స్ వొస్తున్నాయి, అక్కడనుండి సీట్ దెగ్గరకు వోచాను. సీట్లో కూర్చుంటూ తనకి కూల్ డ్రింక్, స్నాక్స్ ఇచాను."థాంక్స్..."అంది తీసుకుంటూ. "ఎలా ఉంది నచ్చిందా...."అన్నాను కావాలనే. "ఏంటి ....??"అంది. "మూవీ..."అన్నాను. "ఎం నీకు నచలేదా....."అంది నవ్వుతు. "నాకైతే పిచ్చపిచ్చగా నచ్చింది..."అన్నాను. "హీరో నెక్స్ట్ ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతాడో అర్ధం కావడంలేదు ...."అన్నాను మల్లి నేనే. "అర్ధం కాకపోవడనికేముంది....హీరోయిన్ ఒప్పుకుంది కదా ఇంటర్వెల్ ముందు.."అంది. ఇంతలో మూవీ స్టార్ట్ అయింది లైట్స్ ఆఫ్ అయ్యాయి.మైండ్ లో ఆలోచనలు గిర్రున తిరుగుతునాయి. ఇది మూవీ గురించి మాట్లాడిందా...లేక....నేను చేసిన దానికి ఒకే అని కంటిన్యూ చేస్కో అని సిగ్నల్ ఇచ్చింద. కొంచెం సేపు చూసాను నేను చేయి హేండిల్ మీద పెట్టుకొని. తను చేయి అటు సైడ్ హేండిల్ మీద పెట్టుకొని మూవీ చూస్తుంది. నాకు అసహనంగా ఉంది. కొంచెం లేచి కూర్చున్నాను సీట్ లో అనీసీ గా. కొంచెం సేపు ఆగి ఏమనుకుందో ఏమో నా సైడ్ జరిగి నా ముందు చేయి పెట్టింది ఇదివరకటిల. ఏదో సాదిన్చినట్టుగా మనసు ఆనందంతో నిండిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎం చేయాలి..ఫస్ట్ అన్నటుగా మోచేతితో అనాలా లేక డైరెక్ట్ గా హ్యాండ్ పెట్టి పట్టుకొన సన్ను ని. ఎటు తేల్చుకోలేక ఉన్నాను. ఊపిరి బిగపట్టి చిన్నగా రైట్ హ్యాండ్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేస్తూ హేండిల్ మీద నుండి తన చంక వరకు తిస్కేల్లను. అక్కడవరకు వెళ్ళాక చేయి వొనుకుతుంది. ఏమైనా రివర్స్ అయితే...అపుడు ఎలా.... "కామా తురనాం బయం లజ్జ " తల కొంచెం విదిల్చుకొని, కొంచెం చేతిని ముందుకు అని చేతి వెళ్ళని చంక కింద అనిచాను. తనకి స్పర్శ తెలియలేదు అనుకుంట. ఎలాంటి రియాక్షన్ లేదు. చేతిని ఇంకొచెం ముందు సైడ్ పోనిచి చిన్నగా వేళ్ళతో మీటాను సన్ను పక్కన. తను ఏమి అనలేదు. నేను ఎం చేస్తానో అని చూస్తుంద...ఏమో తెలియదు...కొంచెం ఆగి, మల్లి ఇంకొంచెం ముందుకు తేచి సన్ను ముందు బాగం దెగ్గర ఆపాను. పట్టుకొన..వొద్ద....తెలియని సందిగ్దం. స్క్రీన్ మీద హీరో "దైర్యం ఉంటె...నా మీద చేయి వెయ్యరా .."అని విలన్ ని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు. గట్టిగ కళ్ళు మూసుకొని సన్ను ని కవర్ చేస్తూ చేతిని అనిచాను. తను ఏమి అనలేదు సరికాద కదలను కూడా కదలలేదు. కొన్ని క్షణాల తర్వాత తన ఊపిరిలో తేడా వొస్తుంది. చిన్నగా నొక్కి నొక్కనట్టుగా నొక్కాను. దెబ్బతో తెలిసిపోతుంది తనకు ఇష్టమో కాదో.., తను కొంచెం కదిలింది....భయం వేసి చటుక్కున చేయిని తేచి హేండిల్ మీద పెట్టుకున్న. గుండె వేగంగా కొట్టుకుంది కాసేపు నాది. సినిమా మహా అంటే ఇంకో 30 నిముషాలు ఉంటుంది..అంతలోపే ఏదో ఒకటి తేల్చుకోవాలి.. మల్లి రాదు ఇలాంటి ఛాన్స్. కామంతో కళ్ళు ముస్కపోవడం అంటే ఇదేనేమో... సారి అలవాటు ఐన దారిలో డైరెక్ట్ గా సన్ను ముందుకు వెళ్ళిపోయింది చేయి. మల్లి కవర్ చేసి కొంచెం ఊపిరి బిగపట్టి చిన్నగా నొక్కాను. తను ఏమి అనలేదు సరికదా కదలనుకుడా కదలలేదు సారి. నా గుండె చప్పుడు నాకే వినిపిస్తుంది. అప్రయత్నంగా చేతి వెళ్ళు బిగుసుకున్నాయి సన్ను మీద. తనలో అలజడి. ఇంకొంచం నొక్కాను. నా చేతికి అనుకూలంగా తను సర్దుకుంది కొంచెం. ఇపుడు కరెక్ట్ గా నొక్కడానికి వీలుగా ఉంది నాకు. చిన్నగా ప్రెషర్ పెంచాను చేతి వేళ్ళతో సన్ను మీద. ఊపిరి భారంగా తీస్తుంది కాని కదలడంలేదు. నా వైపు చూడను కూడా చూడడంలేదు. ఒకసారి మొత్తం సన్ను ని స్క్వీస్ చేసి వొదిలేశాను . మెత్తగా,మత్తుగా ఏదో లోకంలోకి వెళ్తున్నాటుగా ఉంది. చేతి వేళ్ళను సన్ను ఎడ్జ్ కి తేచి నాకు ఇష్టం ఐన తన చనుమొనని సృశించాను. తనలో కలవరం. తన ఊపిరి వేగం పెరిగింది. స్లొవ్ రెండు ఫింగర్స్ మధ్య ఇరికించాను చనుమొనని. నేను ఫుల్గా మూడ్ లోకి వెళ్తున్నాను. తన పరిస్థితి కూడా ఇంచుమించు నాలాగే ఉందని తెలుస్తుంది నాకు. ఇంతలో అరుపులు, గోల ,గోల గా తాయారు అయింది ఆడిటోరియం. లైట్స్ ఆన్ అయిపోయాయి....... (Written by RajSunrise..... To be continued in Part-19)

Post a Comment